19/01/2015

La majoria de tesis de la URV es fan en anglès

La majoria de tesis de la URV es fan en anglès. El 57% de les tesis llegides durant el curs 2013-14 van ser redactades en anglès. La segona llengua en percentatge de tesis és el castellà, amb un 26%, i la tercera és el català, amb un 14,3%

Un 2,2% de tesis es van elaborar en altres llengües (francès, italià i portuguès).

L’evolució de les llengües de les tesis a la URV marca una clara tendència a l’increment progressiu de l’anglès, des del 4,1% del curs 1999-2000 fins al 57% del curs passat. La llengua anglesa va superar el català en percentatge de tesis el curs 2005-06 i va desbancar la que era fins aleshores la primera llengua, el castellà, el 2009-10.

Aquestes dades indiquen que la recerca és un dels àmbits universitaris on l’anglès té un paper més rellevant i, alhora, on el català té uns índexs més baixos d’ús. A banda de les tesis, altres indicadors lingüístics de recerca presenten un comportament semblant: és el cas dels articles de revistes i les publicacions en congressos. Els percentatges de publicacions en llibres mostren, però, un predomini del castellà.

El Servei Lingüístic (www.llengues.urv.cat) segueix, curs rere curs, l’evolució de les llengües utilitzades a la Universitat.

segueix, curs rere curs, l’evolució de les llengües utilitzades a la Universitat.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*