Diari digital de la URV -

Bernat López diagnostica que “mentre el debat es plantegi com una pugna entre llengua pròpia contra llengua aliena, els diners que es destinen als mitjans i les indústries culturals per fer-hi prosperar el català no serviran per incrementar la influència real en els hàbits lingüístics quotidians de la gent”