4 desembre 2022

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Bernat López diagnostica que “mentre el debat es plantegi com una pugna entre llengua pròpia contra llengua aliena, els diners que es destinen als mitjans i les indústries culturals per fer-hi prosperar el català no serviran per incrementar la influència real en els hàbits lingüístics quotidians de la gent”

El secretari de la Comissió de Política Lingüística de la URV apunta que al sistema universitari li cal una estratègia de distribució funcional de llengües que aporti seguretat a la llengua minoritzada i que concreti objectius d’increment del català a la docència i a la recerca. Per fer-ho, cal disposar d’indicadors lingüístics fiables i complets