23/12/2015

La URV aprova un pressupost de 100,7 milions d’euros per l’any 2016

El Consell de Govern celebrat el 22 de desembre aprova un increment dels comptes d’un 1,75% respecte el 2015. La situació obliga a mantenir les mesures d’austeritat però permet mantenir estable la plantilla. També s’ha presentat al Consell l’informe de la tercera missió i s’ha aprovat el model de gestió dels campus

El pressupost de la URV pel 2016 és de 100,7 milions d’euros, amb un increment de l’1,75% respecte al de l’any 2015. Els ingressos i despeses del pressupost ordinari sumen 89,6 milions i el pressupost finalista és d’11 ,1 milions. La principal font d’ingressos correspon a la subvenció de la Generalitat, prevista en 64 milions d’Euros, un milió més que l’any anterior. En el capítol de despeses, les de personal sumen 70,9 milions, amb un increment d’1,1 milions respecte el present exercici, i les despeses de funcionament sumen 18,7 milions amb un increment de 0,5 milions.

Aquest cop no es preveuen reduccions addicionals en el pressupost, però la pràctica congelació dels ingressos obliga a mantenir les mesures de pla d’estalvi que la URV aplica des de l’any 2011. Aquest Pla ha significat una reducció acumulada de despeses d’1,85 milions d’Euros. Un indicador important de l’impacte de la reducció del finançament públic de la universitat és que l’any 2010, abans de l’inici de les retallades, el pressupost de personal de la Universitat representava el 89% de la subvenció de la Generalitat, mentre per l’any 2016 representa el 111%. Això vol dir que cal recórrer als ingressos per matrícula per garantir el pagament de les nòmines.

Tercera Missió, Informe 2015

A la mateixa sessió del Consell de Govern es va presentar l'”Informe 2015 Tercera Missió. Impuls a la societat del coneixement”, que mostra una visió integrada de l’activitat de la URV en la seva missió territorial; missió que materialitza el compromís amb el desenvolupament territorial, social i econòmic de l’entorn més immediat.

A l’Informe l’activitat s’estructura d’acord amb els cinc eixos del Pla Estratègic de la Tercera Missió (2009-2017): la difusió cultural i del coneixement, l’acció social i d’atenció a la comunitat universitària, la internacionalització, el sistema d’innovació territorial i la transferència de coneixement i de tecnologia. Globalment, per avaluar l’acompliment de les mesures contemplades en el Pla, hi ha l’indicador sintètic, que al 2014 és d’un 67,7%.

Entre les activitats realitzades, destaca el programa docent d’Aprenentatge-Servei (APS) adreçat als estudiants. En el curs passat va sumar 76 assignatures, dirigides per 93 professors i que van seguir 769 estudiants. Van treballar durant 80.508 hores d’acció social, i la contrapart la van integrar 101 entitats socials. El Campus Extens de la URV, format per les Antenes del Coneixement, s’extèn per totes les comarques meridionals de Catalunya. Actualment arriben a tretze municipis, i al llarg de l’any 2014 les 266 activitats realitzades van comptar amb 10.883 participants. Una altra iniciativa de gran impacte socials són les Aules de la Gent Gran que funcionen a vint municipis de l’àmbit territorial de la URV, i que l’any passat van tenir 1.522 alumnes escoltant 435 conferències.

La inauguració de curs de les Aules de la Gent Gran es va fer el dia 13 de novembre a la Pobla de Mafumet.
La inauguració de curs 2015-16 de les Aules de la Gent Gran es va fer el dia 13 de novembre a la Pobla de Mafumet.

Destaca també, per la seva preocupació i activitat constants a favor dels estudiants de la URV, dels pre-universitaris, del PDI i del PAS, el conjunt d’accions que du a terme el Consell Social. Les diferents convocatòries es plantegen els objectius d’ajudar econòmicament als estudiants perquè puguin continuar estudiant, impulsar la recerca, idees emprenedores i la innovació en educació i en la gestió a la Universitat. Així, s’atorguen dinou premis, vint-i-sis ajuts i divuit beques.

Pel que fa a la tranferència de coneixement i de tecnologia, s’han fet 126 accions de formació en que han participat 2.282 persones. D’aquestes 919 han cursat estudis de postgrau en 35 titulacions propies de la URV, 961 han participat en algun dels 61 cursos de formació continuada i 402 en les 50 accions de formació a mida per empreses i institucions. Tota aquesta activitat s’ha organitzat des del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV que també ha gestionat 16 congressos als que han assistit 3.432 persones.

Pel que fa a la transferència de tecnologia s’han realitzat 339 projectes de per un valor de 4,9 milions d’Euros. D’aquests contractes de tranferència, 93 s’han fet amb empreses provades, 46 amb l’administració pública, 26 amb associacions i fundacions, 15 amb empreses públiques, quatre amb universitats i la resta (6) amb altres tipus d’entitats.

Model de gestió de campus

La Universitat està desenvolupant des de fa un temps un nou model d’estructures de campus a partir de la convivència de diferents facultats i escoles. Així en el campus Catalunya ja existeix una Oficina Logística de Campus, encarregada de gestionar els espais i serveis, i una Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus comú per a les tres facultats existents. En el campus Sescelades existeix una Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada, encarregada de la gestió administrativa de la recerca. Alhora en tots els campus ja existeixen els Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), que inclouen les biblioteques i altres recursos disponibles pels estudiants i els investigadors. El Consell de Govern ha aprovat ara estendre aquestes estructures de gestió al conjunt dels campus en el termini de dos anys.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*