07/08/2015

La visibilitat científica de la URV es fa més transversal

Després que el rànquing 100 Under 50 de Times Higher Education situés la Universitat com una de les 100 millors del món de menys de 50 anys, el Ranking CWTS Leiden 2015 i l'Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo constaten el creixement de la visibilitat de la producció científica, que s'estén a mès àmbits. L’Informe de Recerca i Innovació 2014 de la URV confirma aquesta transversalitat en la visibilitat científica de la Universitat.

En el Rànquing CWTS Leiden 2015, la URV ha ampliat la seva presència de dos a cinc àmbits que se situen en el top del 10% dels articles científics citats amb més freqüència. En Matemàtiques i informàtica i en Ciències físiques i enginyeria, àmbits que ja apareixien en l’any anterior, se situa com la 1ª de l’Estat; en Ciències de la salut i biomèdiques, la 5ª; en Ciències de la vida i de la terra, la 6ª, i en Ciències socials i humanitats, la 8ª. Globalment, se situa com a 2ª de l’Estat després de la UB, la 121ª d’Europa i en el lloc 255 del món.

L’Informe de Recerca i Innovació 2014 de la URV, que s’ha presentat al Consell de Govern de juliol, confirma la transversalitat en la visibilitat científica de la URV. a més de presentar resultats, retrata els recursos econòmics captats externament per dur-les a terme; els recursos humans que s’hi dediquen; l’estructura i l’organització; el posicionament de la URV en els sistemes universitaris català i espanyol i en els rànquings d’abast mundial; i s’hi fa un balanç de l’activitat sobre la base dels recursos econòmics obtinguts per diferents vies de finançament, destinació i els resultats obtinguts.

També les tesis defensades a la URV confirmen la transversalitat de la recerca. Les  defensades en el curs 2013-14 van ser 186, superant les 165 del curs anterior, i l’equilibri per àmbits és notori: 35 d’Arts i humanitats, 45 de Ciències, 37 de Ciències de la salut, 37 d’Enginyeria i arquitectura, i 32 de Ciències Socials i jurídiques.

En el rànquing d’excel·lència amb lideratge científic de la Fundación Conocimiento y Desarrollo 2014, la URV ha tornat a posicionar-se en primer lloc de l’Estat. L’indicador d’excel·lència en lideratge científic medeix el percentatge de treballs publicats entre el 10% dels més citats en els que la institució ha liderat la recerca.

Encapçala aquest indicador a nivell general i també en les àrees d’Enginyeria, Física i astronomia, Ciència agrícola i Biologia i ciències de la computació. En les altres dues àrees restants, Medicina i Bioquímica, genètica i biologia molecular se situa en tercera posició de l’Estat.

Pel que fa a la producció científica indexada al Web of Science, al 2014 es van publicar 950 articles (998 l’any anterior), dels quals el 42% es van redactar en col·laboració amb institucions internacionals i el 56% es van publicar en revistes d’alt impacte. L’any 2014 va augmentar el percentatge de citacions per article a 12,8 (11,8 l’any 2013). Les àrees de química, en primer lloc, i enginyeria, són les que sumen més articles, seguides de les de ciències de la vida i biomedicina. En total, la producció científica de la URV s’inscriu en 114 àrees d’investigació.

I en referència a la transferència, l’any 2014 es van signar 276 contractes, es van crear 3 empreses i es van sol·licitar 15 patents.

Creació de dues noves càtedres

A la sessió del Consell de Govern, l’última del curs 2014-15, s’han creat dues noves càtedres. La Càtedra de Dolor Infantil Fundació Grünenthal, finançada per aquesta fundació, la dirigirà el professor Jordi Miró (Departament de Psicologia). Neix per promoure la recerca avançada en el diagnòstic i tractament del dolor en la infància. La Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català, la titular de la qual és la professora Montse Palau (Departament de Filologia Catalana), compta amb el finançament de la Fundació Privada Mútua Catalana. Els seus objectius són la recerca i la divulgació de l’estudi de diversos aspectes del patrimoni literari català des de diferents perspectives i èpoques.

 

informe_recerca

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*