02/10/2019

Les persones que segueixen una dieta mediterrània i fan esport s’adapten millor a les recomanacions d’ingesta d’aigua

Es tracta dels resultats d'un estudi de la URV que conclouen que, dins d'aquest perfil, són majorment les dones les que arriben als dos litres de consum d'aigua diaris

Persones amb alta adherència a la dieta mediterrània, un estil de vida saludable i amb pràctica esportiva regular. És el perfil que s’adapta a les recomanacions d’ingesta d’aigua per a adults majors establertes per l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). Aquests són els resultats d’un estudi impulsat per la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV per a valorar la relació entre el compliment de les recomanacions d’ingesta d’aigua amb diversos factors de l’estil de vida.

En el treball, realitzat dins del marc de l’estudi PREDIMED-Plus, amb la participació de 1.902 voluntaris de l’Estat espanyol, entre els 55 i 75 anys, es va observar que, complir amb aquestes recomanacions s’associava especialment amb el fet de ser dona, tenir una alta adherència a la dieta mediterrània i practicar habitualment activitat física. Per contra, els investigadors van observar que, a mesura que incrementa l’edat, la probabilitat de complir les recomanacions disminueix.

Els investigadors suggereixen que aquests resultats es poden deure  a diversos factors. Respecte a l’edat, se sap que, amb el seu increment, es perd la capacitat per a percebre la sensació de set la qual cosa afavoreix que els adults majors tinguin una menor ingesta de líquids i per tant un major risc de deshidratació. En relació al fet de ser dona, estudis previs han reportat que moltes dones tenen hàbits de vida més saludables que els homes, per la qual cosa tendeixen a tenir un patró dietètic i d’hidratació més saludable.

El 80% compleixen les recomanacions

D’acord amb l’EFSA, la ingesta de dos litres i mig diaris d’aigua per als homes i dos litres d’aigua per a les dones, són els considerats com a òptims per a mantenir un adequat estat d’hidratació. Aquesta quantitat d’aigua recomanada considera tant la que és ingerida a través del consum de begudes, així com l’aigua continguda en els aliments. Mentre que si es tenen en compte únicament el consum de líquids (aigua i altres begudes) la ingesta recomanada és entre 1,6 i 2 litres.

En total, el 80% de la població estudiada (91% de les dones i el 69% dels homes) van complir les recomanacions de l’EFSA d’ingesta total d’aigua. Encara que només el 51% de la població de l’estudi (62% de les dones i 39% dels homes) van complir amb la recomanació del consum d’aigua a través únicament dels líquids. L’anterior és un dels resultats més destacats, ja que tot i que la població no beu suficient líquid, sí que compleix amb la recomanació d’ingesta gràcies a l’aportació de la dieta.

D’acord amb l’EFSA, la ingesta total d’aigua ha de ser en un 80% a través del consum de líquids i el 20% restant a través d’aliments. En l’estudi realitzat per Unitat de Nutrició Humana, es va observar que el 35% de la ingesta total aigua provenia del consum d’aliments, la qual cosa podria relacionar-se amb l’alt consum de fruites i verdures que caracteritza la dieta mediterrània.

Hàbits de consum i estil de vida

L’anàlisi es va realitzar amb dades provinents d’entrevistes realitzades als participants utilitzant un qüestionari validat d’ingesta de líquids, en el qual es registrava la freqüència en el consum de diversos tipus de begudes durant el mes previ a la visita. A més, durant la visita amb la dietista es prenien dades en relació a factors sociodemogràfics (sexe, edat, educació i estat civil), factors d’estil de vida (hàbit de fumar, activitat física i conductes sedentàries), historial mèdic personal, ús de medicaments i s’emplenava un qüestionari per a avaluar la freqüència de consum de 143 aliments.

D’esquerra a dreta: el catedràtic Jordi Salas-Salvadó, la doctorant Indira Paz i la investigadora Nancy Babio.

Els resultats reforcen la importància de fomentar hàbits de vida saludables, promovent una alta adherència a la dieta mediterrània i la pràctica d’activitat física, especialment en poblacions amb major risc de deshidratació com ho són els adults majors.

L’estudi, s’ha publicat a la revista European Journal of Nutrition i ha estat coordinat per la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV. La recerca ha estat realitzada per la investigadora predoctoral Indira Paz-Graniel i liderat per la investigadora Nancy Babio, professora agregada del mateix departament i investigadora adscrita CIBERobn i el catedràtic Jordi Salas-Salvadó, director de la Unitat de Nutrició Humana del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, director clínic de Nutrició del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus i investigador principal CIBERobn, tots membres del IISPV.

Referència bibliogràfica: Paz-Graniel I, Babio N, Serra-Majem L, Vioque J, Zomeño MD , Corella Dolores, et al. “Fluid and total water intake in a senior Mediterranean population at high cardiovascular risk: demographic and lifestyle determinants in the PREDIMED-Plus study”. Eur J Nutr. 2019 Jun 1. doi: 10.1007/s00394-019-02015-3.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*