15/05/2018

Les votacions a rector o rectora de la URV són avui dimarts 15 de maig

16.071 persones de la comunitat universitària tenen dret a vot en les eleccions a rector o rectora. Els candidats són el catedràtic de Mecànica de Fluids Josep Anton Ferré i la catedràtica de Microbiologia María José Figueras

Meses electorals aquest matí al campus Terres de l'Ebre.

16.071 membres de la comunitat universitària de la URV poden votar mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret: 13.295 estudiants de grau, màster, doctorat i títols propis de duració igual o superior a un quadrimestre; 486 membres del personal docent i investigador (PDI) doctorat permanent; 1.591 persones d’altres categories de PDI; i 699 membres del personal d’administració i serveis (PAS). Els vots obtinguts pels candidats són ponderats segons el coeficient que s’aplica a cada un d’aquests sectors de la comunitat universitària.

El rector a rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i la que la representa. Poden optar a ser-ho els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d’universitat. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. Josep Anton Ferré opta a un segon mandat de quatre anys, i María José Figueras és la  primera dona que opta a ser rectora de la URV.

Les votacions tenen lloc de 10 h. a 17 h. En general, tothom vota al col·legi més pròxim d’on desenvolupa la seva activitat. Cada elector ha estat assignat a un col·legi electoral en funció de la proximitat del centre vinculat (PDI), la unitat d’adscripció (PAS), del centre on es rep la docència (estudiants de grau i màster) i del departament del coordinador o coordinadora dels programes de doctorat (estudiants de doctorat).

La candidata María José Figueras, votant a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Són deu els col·legis electorals, a la major part dels quals estan instal·lades dues meses, per les votacions dels quatre col·lectius: als CRAI del campus Catalunya,  Sescelades, Bellissens, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Facultat de Turisme i Geografia, campus Terres de l’Ebre i Seu Universitària del Baix Penedès; a les unitats docents de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i de l’Hospital Universitari Joan XXIII, i a la sala de reunions del Vicerectorat, al Rectorat.

159 persones de la comunitat universitària col·laboren en les votacions com a membres de les meses, titulars o suplents; i trenta persones més, inclosos els membres de Secretaria General, treballen en la gestió i coordinació de les votacions. Les dues candidatures poden disposar d’ un interventor a cada mesa.

Un cop tancada la votació es fa el recompte de vots a cada mesa, on en últim terme es comptabilitzen els vots per correspondència i anticipats que li corresponen. La Junta Electoral és l’encarregada de vetllar per la bona marxa del procés electoral. Formada per set representants dels tres col·lectius de la comunitat universitària i presidida per la professora Mercè Gisbert, reunida al Rectorat, aplicarà als vots obtinguts per a cada candidat i candidata la ponderació segons el pes de cada sector, d’acord amb la LOU i l’Estatut de la URV: PDI doctor permanent, 51%; altre PDI, 11%; estudiants 26% i PAS, 12%.

El candidat Josep Anton Ferré, votant al campus Sescelades.
Participació a les eleccions avui a migdia

A les 12,30 h. havien votat 1.218 persones, el 7,6% del total del cens universitari; un percentatge inferior a les 13 h. de fa quatre anys, que va ser del 8,2%. Fins ara, per sectors, del PDI doctorat permanent han votat 204 persones, un 42% del col·lectiu, percentatge superior a les anteriors eleccions; de l’altre PDI han votat 193, un 12,1%; del PAS 345 persones, un 49,4%; i dels estudiants han emès el seu vot 476, un 3,6% del total.

La proclamació dels resultats provisionals es fa avui mateix dia 15 de maig al vespre. El termini per presentar reclamacions contra els resultats provisionals és del 16 al 18 de maig de 2018, i la resolució s’emetria el dia 21 de maig.

Més informació:

Eleccions a rector o rectora

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*