27/09/2021 Opinió

Avril Lombardi Bolaño, tècnica del programa Aprenentatge Servei de la URV

“Aurora fomenta el desenvolupament d’habilitats, valors i competències mitjançant l’aprenentatge servei”

La caixa d’eines d’Aprenentatge Servei ja és de domini públic. Proporciona informació, eines i recursos rellevants per millorar i ampliar el mètode d’aprenentatge servei

Imatge d'arxiu del Mercat de Projectes Socials, que es fa anualment per posar en contacte entitats, professorat i estudiantat per promoure treballs de fi de grau i màster que responguin a necessitats reals.

Ja fa gairebé un any que vaig començar a treballar en el paquet de treball del programa Aprenentatge Servei Aurora, l’objectiu del qual és millorar i ampliar l’ús de l’aprenentatge servei (APS) com a mètode per desenvolupar habilitats, valors i competències.

Entre altres coses, pretenem:

  • Crear una comunitat d’aprenentatge servei Aurora i un programa d’aprenentatge servei Aurora.
  • Crear la caixa d’eines d’Aprenentatge Servei.
  • Identificar cursos d’aprenentatge servei impartits en cinc universitats de l’aliança, que impliquen quatre dominis pilot.
  • Identificar el professorat interessat en aprendre pràctiques d’APS.
  • Avaluar la implementació del marc Aurora i el seu impacte sobre les habilitats i la manera de pensar mitjançant l’anàlisi d’informes sobre programes.
  • Vincular les activitats del paquet de treball amb les d’altres paquets de treball com ara el Marc de competències Aurora i el Programa de pràctiques internacionals.

La caixa d’eines d’Aprenentatge Servei Aurora es va obrir el 17 de juny de 2021 a l’International Learning Lab. Proporciona informació, eines, recursos i suport rellevants per promoure l’ús de l’aprenentatge servei i la cocreació a les universitats Aurora. Ja és de domini públic i aviat s’incorporarà a la pàgina web d’Aurora.

Les eines les ha compilat l’equip d’aprenentatge servei i de cocreació d’Aurora. Ha utilitzat una metodologia participativa per decidir quins materials i recursos serien interessants, útils i inspiradors per a les universitats Aurora. També hi han implicat estudiants, professors i personal de les nostres universitats en la creació de vídeos amb testimonis i experiències d’aprenentatge servei. Les eines s’han desenvolupat en diferents idiomes, per adaptar-se als contextos i a la universitat, país o regió en què s’apliquen. Això també respon a l’objectiu de competència plurilingüe d’Aurora.

Aquestes col·leccions d’eines i recursos ajudaran els interessats a entendre el concepte d’aprenentatge servei, a transformar un curs existent en un d’aprenentatge servei, a explorar els components d’un curs d’aprenentatge servei i a familiaritzar-se amb exemples de cursos de diverses universitats Aurora.

La participació en el paquet de treball del programa Aprenentatge Servei Aurora és una experiència exigent, multicultural i enriquidora. Després de formar part de  l’aprenentatge servei durant els últims deu anys a la nostra universitat, em resulta molt satisfactori treballar en la internacionalització de la metodologia i tenir l’oportunitat de compartir la nostra experiència i coneixement de l’aprenentatge servei universitari amb altres experts, professors i estudiants.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*