16/11/2021

Òscar Pàmies és reelegit director del Departament de Química Física i Inorgànica

Es proposa millorar l'equipament i funcionament dels laboratoris docents i incrementar la qualitat i visibilitat del Departament

Òscar Pàmies, director del Departament de Química Física i Inorgànica.

Òscar Pàmies va ser escollit de nou director del Departament de Química Física i Inorgànica amb tots els vots del Consell de Departament emesos a favor, 28, en les eleccions del passat 18 d’octubre. Toni Rodríguez serà el secretari del Departament.

Òscar Pàmies és titulat en Química per la URV (1995) i doctorat per la mateixa universitat (1999). Després d’una estada postdoctoral a la Universitat d’Stockholm va tornar a la URV amb un contracte Ramón y Cajal, va ser guardonat amb l’ICREA Academia l’any 2010 i des de l’any 2020 és catedràtic de Química Inorgànica. La seva activitat investigadora se centra en el disseny i aplicació de nous sistemes de catàlisi altament actius i selectius per a la síntesi de productes amb alt valor afegit i per a l’oxidació de l’aigua. És membre del grup Innovation in Catalysis (InnCAT), que dedica els seus recursos a la transferència i l’explotació dels resultats del grup de recerca consolidat d’Organometàl·lics i Catàlisi Homogènia (OMICH) i que aposta per l’aprenentatge dels estudiants en entorns molt estimulants, multidisciplinaris i internacionals.

Ha participat en més de 20 projectes de recerca, entre els quals projectes europeus; compta amb 6.600 citacions, un índex d’impacte de 44 (h-índex) i el 34% de la seva producció científica publicada al 10% de les revistes de més impacte; 4 dels articles han estat al top 1 dels articles més citats. També ha col·laborat amb diferents empreses com Johnson Matthey i AstraZeneca per al desenvolupament de catalitzadors quirals i amb Molecule.One en el camp de l’aprenentatge automàtic aplicat a la química orgànica.

Per aquest segon període al capdavant del Departament de Química Física i Inorgànica, Òscar Pàmies es proposa mantenir les línies generals del primer mandat: augmentar la disponibilitat econòmica del departament per mantenir i millorar l’equipament i funcionament dels laboratoris docents, captar estudiants de postgrau i fer altres accions que permetin augmentar la qualitat i visibilitat del departament; impulsar les col·laboracions entre diferents grups de recerca del departament, i identificar objectius i perfils de recerca que permetin augmentar la qualitat i la visibilitat del departament en el futur.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*