11/04/2023

El Pla d’enfortiment del català de les universitats prioritzarà l’acollida lingüística del personal docent i investigador internacional

La URV treballa en plans específics per a l’increment del català a la recerca i la docència i en un pla d’acollida lingüística i cultural

Reunió de la Comissió de Seguiment del Pla d’Enfortiment del català al Departament de Recerca i Universitats.

La URV va participar el 31 de març en la jornada organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per analitzar la situació del català en l’àmbit científic i en la Comissió de Seguiment del Pla d’enfortiment del català que es va celebrar posteriorment a la seu del Departament de Recerca i Universitats. La comissió va traçar les línies a seguir en els propers mesos per continuar aplicant les mesures i objectius previstos pel que fa a l’ús del català en el sistema de coneixement.

Així, una de les qüestions que es vol potenciar són els programes d’acollida lingüística de les universitats i centres de recerca per facilitar la integració d’estudiants i personal investigador de llarga durada, és a dir, els qui venen a Catalunya amb la intenció d’establir-s’hi o fer-hi carrera acadèmica.

El procés de recerca implica un treball en equip sostingut i cohesionat en el qual les llengües franques com l’anglès són útils quan l’estada és curta. En estades més llargues, però, l’adaptació lingüística és necessària i ha de poder ser bidireccional entre l’investigador que arriba i els investigadors catalans. Des d’aquest punt de vista, les administracions, les universitats catalanes i els centres de recerca han de facilitar la integració i acollida lingüística mitjançant recursos per a l’aprenentatge i la participació en activitats d’intercanvi lingüístic, entre altres.

Un altre acord assolit per la Comissió de Seguiment del Pla d’enfortiment del català ha estat la creació d’un grup de treball específic sobre docència i professorat que, entre altres funcions, acordarà mesures per fomentar l’acreditació del nivell C1 de català al professorat de les universitats catalanes, amb les exempcions i els terminis previstos pel marc legal, amb l’objectiu d’incrementar l’ús del català en la docència.

El Pla de política lingüística de la URV

A la URV, tres comissions integrades per membres de la comunitat universitària estan treballant en plans específics per a l’increment del català a la recerca i la docència i en un pla d’acollida lingüística i cultural. Totes tres formen part del Pla de política lingüística que el Consell de Govern de la Universitat va aprovar el 23 de febrer passat.

En un context de retrocés en l’ús social de la llengua catalana, aquest pla preveu una seixantena d’actuacions per impulsar una política lingüística transversal que impliqui tota la comunitat universitària i que té entre els seus objectius principals enfortir l’ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV, i per tant, augmentar l’ús en la recerca, la transferència de coneixement i la divulgació científica.

Propostes de les universitats de la Xarxa Vives

En la trobada de l’IEC amb les universitats vinculades a la Xarxa Vives, els representants de la comunitat universitària, entre els quals hi havia el rector de la URV, Josep Pallarès, van posar en comú la preocupació per la regressió de l’ús del català en general i, més especialment, en determinats àmbits d’expressió i comunicació i per a determinades funcions.

Entre les propostes que es van posar sobre la taula destaquen: garantir la presència del català en la presentació i cloenda de les activitats públiques de recerca realitzades en el territori catalanoparlant; fomentar els plans d’acollida en els grups científics; invertir en eines tecnològiques d’interpretació interlingüística oral, i replantejar alguns criteris d’avaluació i acreditació de professors, investigadors, activitats i publicacions, de manera que, a més de la valoració de la qualitat i l’impacte professional i social del contingut, també valorin i potenciïn l’ús de la llengua catalana.

En el transcurs de la jornada, la presidenta de l’IEC, Teresa Cabré, va subratllar que “una llengua, per a ser completa, s’ha d’utilitzar en tots els registres” i va afegir que «la responsabilitat d’aquesta decisió no és només de cada individu, sinó que també és un compromís col·lectiu encapçalat per cada organisme i pel Govern de la Generalitat”. En aquest sentit, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, va subratllar que “el Govern està compromès a revertir la tendència cap al predomini de l’anglès en l’àmbit de la recerca en detriment del català”.

Trobada dels responsables de les universitats de la Xarxa Vives amb la direcció de l’Institut d’Estudis Catalans.

Va avançar que el seu departament ha incrementat els ajuts Interlingua un 35%, superant per primera vegada el milió d’euros, per promoure actuacions de foment i ús de les llengües en l’àmbit universitari. I està previst que aquests ajuts es complementin amb cursos de preacollida en origen per a estudiants Erasmus que s’organitzaran, juntament amb l’Institut Ramon Llull, en diverses universitats europees, amb l’objectiu que els estudiants que arriben a les universitats catalanes adquireixin nocions de la llengua abans d’arribar a Catalunya.

Print Friendly, PDF & Email