23/02/2023

El nou Pla de política lingüística de la URV fomenta l’ús del català com a llengua pròpia i potencia el domini de terceres llengües

S'ha aprovat en el mateix Consell de Govern que ha donat llum verda a un nou model de gestió de la plantilla del professorat

Estudiants de la Universitat al campus Catalunya.

La Universitat Rovira i Virgili posa en funcionament el Pla de política lingüística de la URV per al 2023-2026, després que aquest 23 de febrer l’hagi aprovat el Consell de Govern. El pla concreta una seixantena d’actuacions que responen a quatre objectius: impulsar una política lingüística transversal que impliqui tota la comunitat universitària; enfortir l’ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV; augmentar el plurilingüisme de la comunitat universitària i potenciar la formació i l’acreditació en terceres llengües, i millorar la qualitat lingüística de les produccions lingüístiques de la URV.

El pla ha estat elaborat després de la recollida de propostes de la comunitat universitària i de finalitzar un procés en el qual han participat 250 persones. Aquest document, a més, preveu el desplegament de cinc plans específics per incidir especialment en l’increment del català a la docència de graus i màsters; l’increment del català a la recerca; l’acollida lingüística i cultural a la URV; l’enfortiment del català a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (per augmentar la competència i la consciència lingüístiques dels futurs mestres d’educació infantil i primària i del professorat de secundària), i la millora de competències en terceres llengües.

El retrocés en l’ús social de la llengua catalana ha determinat el plantejament del pla. Per això es proposa donar garanties de seguretat al català en un entorn universitari cada vegada més internacionalitzat, alhora que s’impulsa la millora de les competències i l’acreditació de terceres llengües, especialment de l’estudiantat per al seu desenvolupament acadèmic i la inserció laboral.

Entre les mesures específiques s’hi pot trobar la posada en marxa d’una nova aplicació per recollir informació sobre la llengua de docència i la millora en l’obtenció d’indicadors lingüístics, l’oferta d’eines per gestionar el manteniment a l’aula de la llengua anunciada, eines per garantir els drets lingüístics i formacions per contribuir a augmentar l’ús del català.

Pel que fa al plurilingüisme, es continuarà oferint formació presencial i virtual, es vincularà la mobilitat amb la possessió d’un títol en tercera llengua, es reconeixeran els certificats de coneixements lingüístics d’anglès com a exempció de la prova de nivell d’entrada i s’impulsarà un pla específic per millorar les competències en terceres llengües.

Nou model de disseny i gestió de la plantilla del PDI

El Consell de Govern ha aprovat també un nou model de disseny i gestió de la plantilla de professorat docent i investigador (PDI), que substitueix la que es va aprovar l’any 2020 amb successives modificacions. Es retorna així a un model en què cada departament podrà disposar de la reposició de les vacants generades a la seva plantilla actual.

Segons ha explicat Josep Font, vicerector de Personal Docent i Investigador, aquest model respon a la voluntat d’estabilització del professorat no permanent i de disminució de la càrrega docent impartida per professorat associat en els àmbits on hi ha dèficit de professorat permanent, ja que la URV té el major pes de professorat associat de l’Estat.

El model es concreta en tres línies d’actuació: un pla excepcional d’estabilització del professorat visitant i personal investigador d’accés SECTI actual; una nova gestió de les vacants que es produeixen a les plantilles dels departaments, i un nou disseny dels criteris de repartiment de les places que incrementin amb finançament de la Generalitat.

En relació al personal de la URV, el rector, Josep Pallarès, ha presentat l’informe “Les persones que treballem a la URV”, que constata un increment del personal investigador a través de programes de finançament extern, així com alhora un increment d’associats. Restant aquests, la plantilla de professorat es mantindria estable. No obstant això, si s’observa la piràmide demogràfica, hi ha una evolució des d’abans de la crisi: la mitjana d’edat del professorat ha passat dels 48 anys als 54 anys en 14 anys (2008-2022). Tot i això, el professorat de la URV mostra una estructura per grups d’edat més jove que el conjunt del sistema universitari públic de Catalunya.

Pel que fa al PAS, s’ha estabilitzat la xifra del nombre funcionaris en 354 (la majoria, 88, corresponen a l’escala administrativa), i ha disminuit lleugerament el nombre de PAS laboral, corresponent a la categoria laboral de tècnic auxiliar de suport a projectes de recerca, i són ara 330 persones (la majoria 148 tècnics superiors de suport a la direcció, gestió i recerca), a més de 15 persones corresponents al personal eventual. Pel que fa a l’edat, hi ha un envelliment progressiu del PAS, amb un increment del pes de la franja de les persones més grans de 50 anys no compensat per l’entrada d’efectius joves de menys de 35 anys. Si la mitjana d’edat del PAS l’any 2008 era de 37,8 anys, avui és de 48,3.

El rector ha fet esment a les ratio de PAS/PDI a temps complet, que és de 0,8; la ratio d’estudiant/PDI a temps complet és de 12,3, i la ràdio d’estudiant/PAS és de 24,8.

Josep Pallarès també ha donat compte de l’evolució del Pla d’emergència energètica. El consum d’electricitat anual acumulat és un 8,1% superior respecte de l’any passat, mentre que el consum de gas anual acumulat és un 10,9% inferior. L’estimació de despesa de 2023 ha baixat 500.000 euros respecte de la previsió inicial i està actualment en 4,3 milions d’euros.

En l’àmbit de la programació acadèmica, s’ha aprovat el calendari acadèmic del curs vinent, que començarà el 25 de setembre, amb possible excepcions per ensenyaments. També s’ha aprovat la programació de noves titulacions oficials: el 2024 és previst que es posi en funcionament el grau en Estudis d’Igualtat de Gènere, que s’impartirà entre la Facultat de Ciències Jurídiques i la Facultat de Lletres, i el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, que s’impartirà al centre adscrit EUSES. Pel que fa als màsters, una reverificació del Màster universitari en Advocacia i Procura, el Màster universitari en l’Àmbit de la Química Sanitària; el Màster universitari en Treball Social Sanitari; el Màster universitari en Administració d’Empreses, pel centre adscrit ESIC.

Per últim, s’ha informat sobre la implantació de la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària, a la URV amb la creació d’una bústia única per denunciar les conductes que es pretenen erradicar, entre d’altres, i la suspensió del desplegament de l’Estatut de la Universitat que es va aprovar el 5 de novembre de 2021, a l’espera que properament el Congrés de Diputats aprovi la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU), que preveu un termini de 2 anys per adaptar-hi els estatuts.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*