23/05/2024

La URV redefineix el model docent per adaptar-se als canvis de perfil de l’estudiantat i les metodologies de docència

El nou Pla estratègic de docència vol promoure el rol actiu de l'estudiant, metodologies aplicades al context laboral i enfortir l'orientació preuniversitària

Pràctiques d'osteoteca a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Pràctiques d'osteoteca a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

El Claustre de la URV ha aprovat avui el nou Pla estratègic de docència per donar resposta als canvis dels darrers anys: en primer lloc, el perfil de l’estudiantat, que és més divers, amb necessitats de conciliació i amb una altra escala de valors que fa que cerqui experiències diferents a la universitat; en segon lloc, les metodologies i les eines per a la docència, especialment amb la irrupció de la intel·ligència artificial, i, en tercer lloc, està canviant la importància de l’activitat docent del professorat, per exemple amb la Llei orgànica del sistema universitari, que estableix com a obligatòria la formació en docència del professorat novell.

El pla respon a tres grans qüestions: com ha de ser el model docent de la URV, quina ha de ser l’oferta docent, i la revisió de l’ocupabilitat de l’estudiantat. I es concreta en objectius, accions i mesures d’assoliment per cadascun d’aquests tres eixos.

El nou model docent

Algunes de les preocupacions a l’hora de definir el nou model docent han estat l’absentisme i la manca de participació dels estudiants a les activitats. Per això les accions que desplegaran aquest eix són promoure el rol actiu de l’estudiantat per fomentar una formació integral i generar experiències d’aprenentatge motivadores alineades amb els resultats d’aprenentatge esperats, que sigui un model inclusiu i flexible; enriquir els processos d’aprenentatge amb la tecnologia educativa, i crear un marc formatiu per als docents, que ja s’ha començat a implementar, i la cultura de l’avaluació.

L’oferta docent

Pel que fa a l’oferta docent, ha de respondre no només a les necessitats actuals, sinó també de futur. Així, s’ha d’establir una estratègia per a l’evolució de l’oferta docent amb la implicació del teixit socio-econòmic, tant en el disseny com en la implementació de les titulacions, la promoció de les microcredencials i la integració de la formació permanent dins el mapa de titulacions de la URV. També cal incrementar l’ús del català i promoure la internacionalització a la docència, així com enfortir l’orientació preuniversitària i la promoció de l’oferta docent amb vies d’accés alternatives a les PAU, a més de fomentar la participació en projectes comunitaris a través de les activitats de divulgació, sensibilització i transformació obertes a la ciutadania.

L’ocupabilitat

L’ocupabilitat és un indicador clau del valor i la rellevància de l’oferta educativa, per això una de les iniciatives més ambicioses és millorar significativament el contacte amb el sector ocupador, i proporcionar a l’estudiantat oportunitats úniques de connectar amb possibles ocupadors des de les primeres etapes de la formació, amb un portal de finestreta única per als ocupadors i l’increment d’estades no obligatòries a les empreses. També s’incorporaran i potenciaran les metodologies d’ensenyament i aprenentatge aplicades al context real i laboral, com ara la formació dual; es potenciarà l’orientació i la carrera professional, en un canvi que ja ha començat a aplicar-se, i l’emprenedoria, i es potenciaran activitats per millorar el seguiment de l’alumnat titulat.

El nou Pla estratègic de docència, que substitueix el de 2003 i avui ha presentat al Claustre la vicerectora de Projectes Docents i Estudiants, Montse Pinent, ha comptat amb la participació de més de 150 persones en la seva elaboració entre personal docent i investigador, presonal tècnic de gestió i administració i serveis i estudiants de tots els centres. Es pot consultar al web de la URV.

Informe anual del rector al Claustre

En el mateix Claustre d’aquest 23 de maig, el rector Josep Pallarès ha presentat l’Informe anual del rector al Claustre, en què ha donat compte del pressupost ordinari de 2024, de 116 milions d’euros, un 8,37% superior a l’any passat amb repercussió en totes les partides, més 21,5 milions del pressupost de caràcter específic; i la liquidació del pressupost de 2022, amb un romanent genèric de tresoreria de 212.261 euros.

Pallarès també ha fet balanç de les actuacions del curs 2023-24, en un “rendiment de comptes respecte de les prioritats anunciades en el Claustre de fa un any”. Ha destacat disset actuacions assolides, entre les quals el mateix Pla estratègic de docència aprovat avui i el Pla estratègic del CRAI, i les accions de defensa de finançament just de les universitats per adequar-lo a les necessitats de la LOSU. També ha mencionat deu actuacions en vies assoliment, com ara l’estudi de dimensionament del PTGAS o l’avaluació del teletreball, entre d’altres.

Així mateix ha establert les més de trenta prioritats per al proper curs 2024-25. Entre aquestes hi ha aprovar el III Pla estratègic de recerca i innovació de la URV; les noves funcionalitats del cercador CRAI per obtenir documents no disponibles a la URV de manera àgil i gratuïta; planificar i acompanyar el relleu generacional de les jubilacions del PTGAS; continuar el desplegament de les places del pla de xoc del PDI 2024; elaborar un mapa de l’impacte dels ensenyaments de la URV al territori; redactar i aprovar un protocol de prevenció i postvenció en cas de suïcidi, el IV Pla d’igualtat de gènere i elaborar el pla d’atenció a les diversitats; executar les obres d’urbanització de la plaça de la Concòrdia del campus Catalunya amb una sola actuació per comptes de per fases; planificar, com a infraestructura prioritària, les obres de l’Edifici Pont (campus Sescelades), que implicarà disposar de nou aulari de capacitat elevada i ubicar-hi serveis administratius; iniciar les obres a la FCEP i gestionar el trasllat dels estudiants, i continuar el desplegament de les modificacions derivades de la implantació del nou marc legal (LOSU i altres reials decrets), com ara la reforma de l’Estatut.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*