12/06/2019

Prop de 3.120 estudiants fan les proves de Selectivitat del 12 al 14 de juny

Les proves consten d'una fase obligatòria i una d'específica, de caràcter voluntari. Es fan en deu tribunals a Tarragona, quatre a Reus, un a Vila-seca, quatre a Tortosa i un a Amposta

Inici del primer examen de les Proves d'Accés a la Universitat de 2019, Llengua castellana i literatura, al campus Catalunya.

Aquest dimecres 12 de juny comencen les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2019 per a 3.119 estudiants de batxillerat i cicles formatius de les comarques de Tarragona que aspiren a accedir als estudis universitaris.

Les proves tenen lloc els dies 12, 13 i 14 de juny en deu tribunals a Tarragona (campus Catalunya i campus Sescelades), un dels quals és específic per a estudiants amb TDAH i dislèxia; quatre a Reus (Facultat d’Economia i Empresa, IES Baix Camp i IES Gabriel Ferrater); un a Vila-seca (Facultat de Turisme i Geografia), i cinc a Terres de l’Ebre: quatre a Tortosa (campus Terres de l’Ebre, IES Dertosa -antic Joaquim Bau- i IES Cristòfol Despuig), i un a Amposta (IES Ramon Berenguer IV).

El nombre de joves matriculats a les PAU de juny a les comarques de Tarragona al 2019 ha estat de 3.119, un 2,5% menys que l’any passat, que en van ser 3.201. Es presenten a aquestes proves els estudiants que han aprovat el Batxillerat, estudiants de cicles formatius, aquells que havent fet les PAU en anteriors ocasions no les han superades i aquells que havent-les aprovat aspiren a millorar la seva nota d’accés.

Atenció als estudiants

Amb l’objectiu de facilitar l’accés i l’estada dels estudiants que fan les PAU als centres de la URV, s’han habilitat diversos espais per a ells. Hi ha 7 punts d’informació als campus Catalunya, Sescelades, Bellissens i Terres de l’Ebre, en què els propis estudiants de la URV indiquen la ubicació de les aules, els serveis que ofereix la Universitat i aquella altra informació que necessitin els alumnes que s’examinen. A més a més, alumnat disposa de sales d’estudi reservades per a ells, i el professorat que exerceix de vocal de les proves també tenen sales per al seu ús exclusiu durant els descansos.

Arribada dels estudiants de secundària al campus Catalunya per fer la Selectivitat.

D’altra banda, la URV disposa d’un aparell que detecta les comunicacions entre dispositius i permet identificar si hi ha estudiants que s’estan comunicant amb algú de fora mentre fan els exàmens.

Calendari i horaris

Dimecres els alumnes s’han presentat a les 8:30 h al tribunal assignat i a les 9 h han començat les proves que es fan de matí i tarda, fins a les 17:30 h. Dijous i divendres les proves comencen a les 9 hores i acaben a les 17.30 hores. Cada estudiant té uns horaris i llocs d’examen específics en funció de les matèries de modalitat que ha escollit. Per tant, tot i que hi ha programats 12 horaris de proves, cada estudiant en fa un màxim de 8.

Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària realitzen aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el mateix tribunal i dia d’examen previst.

Procés: una fase general i una d’específica

Cada estudiant defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases, una general obligatòria, la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida, i l’altra fase, específica i de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història i una matèria comuna d’opció a escollir entre: Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les CCSS,  i Fonaments de les arts.

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat. Cada matèria serà qualificada per separat i cal obtenir una nota igual o superior a 5 per aprovar. Les notes tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Les matèries de modalitat són: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Fonaments de les arts, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

Per superar aquesta prova d’accés a la universitat s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació d’aquesta fase general de les PAU, sempre que aquesta última sigui superior a 4.

Els estudiants abans d’entrar a les aules per començar els examens de les PAU de 2019.
Accés als graus d’Educació

Els estudiants que volen accedir als graus en Educació infantil i en Educació primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català van haver de fer una prova d’aptitud personal (PAP), el passat 27 d’abril. Hi ha una convocatòria extraordinària de les PAP el proper 19 de juliol, per a la qual cal matricular-se entre el 9 i el 15 de juliol.

Aquesta prova consisteix en 2 exàmens: Competència comunicativa i raonament crític, i Competència logicomatemàtica. La qualificació final és: Apte/No apte. Apte = 5, com a resultat de la mitjana aritmètica dels 2 exàmens. Només es farà la mitjana si cada examen té un mínim de 4 punts.

L’estudiant pot presentar-se en convocatòries posteriors. Sempre cal realitzar els dos exàmens. En tot cas, sense superar la PAP, no es podran iniciar els estudis d’aquests graus. Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.

Resultats

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 26 de juny per internet al Portal d’Accés a la Universitat de la Generalitat. En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.

La selectivitat del mes de setembre està convocada per als dies 3, 4 i 5 de setembre i la matrícula de la prova és del 9 al 24 de juliol.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*