20/03/2018

El grau de satisfacció dels estudiants amb el procés d’automatrícula supera el 7,5 el curs 2017-18

El canal d'atenció millor valorat és el correu electrònic mentre que l'atenció telefònica és la que més creix en satisfacció segons els resultats de les enquestes als estudiants

L'enquesta de satisfacció es va implementar el curs 2014-15.

Un total de 1.826 estudiants de grau han respost les enquestes de satisfacció sobre l’automatrícula del curs 2017-18 amb una valoració mitjana de 7,63 sobre 10. El canal d’atenció més ben valorat continua essent el correu electrònic, amb un 7,97, seguit de l’atenció presencial, que rep una puntuació de 7,73, si bé baixen unes centèsimes respecte de la valoració del curs anterior. En canvi, l’àmbit que més incrementa la seva valoració positiva és la informació i atenció telefònica, que passa d’obtenir 7,34 a 7,55 punts.

L’enquesta de satisfacció dels estudiants amb el procés de matrícula de grau es va implementar el curs 2014-15 per conèixer l’opinió dels usuaris d’aquest servei i obtenir la informació necessària per millorar el procés. Per això any rere any planteja les mateixes preguntes sobre els següents aspectes: informació web, informació i atenció telefònica, informació i atenció per correu electrònic, informació i atenció presencial, programa informàtic d’automatrícula, i el sistema de matrícula en general. Aquest curs cadascun dels aspectes supera el 7,5 de mitjana.

Amb el pas dels anys, les valoracions sobre els diversos àmbits han estat progressivament més positives, partint dels 7,02 punts sobre 10 de mitjana a l’inici fins arribar als 7,63 aquest curs 2017-18. La informació i atenció telefònica, amb un 7,55, és l’aspecte que més incrementa la seva bona valoració, tant respecte de l’any anterior com en l’històric. El segueixen el sistema de matrícula en general, amb una puntuació de 7,58, i la informació web amb un 7,51, que tenen un augment percentual de 7 centèsimes respecte del curs passat.

En aquest sentit, el Servei de Gestió Acadèmica ha reestructurat la informació al web per segon any consecutiu per facilitar-ne l’accés i la comprensió. A més a més, de cara al curs vinent es vol avançar en la millora de les ajudes que conté el programa d’automatrícula. També es volen fer millores pel que fa a la informació facilitada a través del correu electrònic, que, de fet, és l’àmbit més ben valorat amb un 7,97, però que s’ha reduït en 9 centèsimes respecte del curs anterior. Per últim, es vol mantenir l’organització i el compromís del personal en l’atenció i informació a través de tots els canals.

L’enquesta de satisfacció la van respondre 1.826 estudiants de grau, que correspon al 16,41% del total de matriculats d’aquest nivell d’ensenyament. D’aquesta manera, la confiança és del 97,90, amb un error del 2,10%.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*