28/01/2015

SGAE finançarà la recerca d’una doctoranda sobre la implantació d’indústries culturals

La Fundació SGAE finançarà la recerca d’una doctoranda de la URV sobre la implantació d’indústries culturals. Es tracta de la tesi d’Eva Coll, en el doctorat en Economia i Empresa i integrada en el Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP)

Eva Coll, estudiant del doctorat en Economia i Empresa i membre del CREIP ha rebut el premi d’investigació de la Fundació SGAE a la realització de tesis doctorals.

El seu projecte “Essays on location patterns of creative industries”, dirigida pel Dr. Josep Maria Arauzo, ha estat seleccionat com un dels dos projectes de tesis doctorals finançats en 6.000 euros per aquesta fundació, que dóna suport a investigacions que fan referència al mercat cultural actual de les arts escèniques, musicals, audiovisuals o multimèdia en l’àmbit espanyol o iberoamericà. A banda d’aquests dos ajuts, la Fundació premia també la millor tesis doctoral i el millor treball de recerca relacionat amb aquests mateixos àmbits.

El projecte té com a objectiu l’anàlisi i la identificació dels factors que possibiliten la implantació i el creixement de les indústries culturals i creatives a escala local. A nivell local les activitats creatives i culturals tenen una gran potencialitat en termes de, per exemple, regeneració urbana, competitivitat regional, projecció internacional i capacitat d’atraure fluxos d’inversió i visitants.

A partir d’aquesta base, els resultats de la recerca haurien de permetre disposar d’un seguit d’actuacions concretes, que podrien desenvolupar les empreses o administracions públiques que vulguin apostar per la diversificació de l’activitat econòmica i incrementar la competitivitat en un context econòmic global.

La recerca es divideix en tres subprojectes. El primer pretén identificar els factors determinants de localització de les empreses creatives –al conjunt de municipis catalans- i comparar-los amb els de les empreses que pertanyen a altres sectors d’activitat.

El segon consisteix en una anàlisi de la concentració d’activitats relacionades amb les arts escèniques, musicals, audiovisuals o multimèdia a Barcelona. Finalment, el tercer subprojecte es concentra en el sector de la moda i pretén analitzar la dimensió i extensió geogràfica de les economies d’aglomeració –els beneficis econòmics fruit de la concentració sectorial- en el sector de l’alta costura a París.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*