14/03/2019

Tenir el nivell B1 de llengua estrangera ja no és obligatori per graduar-se a la URV

El Consell de Govern també ha aprovat investir doctora honoris causa Bettina Kadner, la primera dona pilot d'avions comercials a l'Estat

El 52,8% de les persones que han fet la prova de nivell d’anglès en accedir a la URV requereixen entre 1 i 3 anys per assolir el nivell B1.

El Consell de Govern d’aquest dijous 14 de març ha aprovat la modificació de la Normativa acadèmica de Grau i Màster del curs 2019-20, que suprimeix el requisit per als estudiants de grau de dominar en un nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l’anglès, i acreditar-la per obtenir el títol de grau. Amb aquesta decisió, la URV se situa com la resta d’universitats catalanes que, si bé destaquen l’acreditació del nivell B1 com un mèrit, no és obligatori per obtenir la titulació. Així, els estudiants que no havien tramitat el títol per la falta de l’acreditació del nivell B1 d’una tercera llengua (721 estudiants entre els cursos 2010-11 i 2017-18), ja poden fer-ho.

No obstant això, els que disposin de l’acreditació d’un nivell B1 o superior de coneixement de les llengües avaluades a les PAU (anglès, alemany, francès i italià) poden lliurar-la a la secretaria del seu campus perquè s’incorpori a l’expedient i es faci constar al Suplement Europeu al Títol o equivalent de l’estudiant. En aquest sentit, l’acreditació del nivell B1 i superiors en els quatre idiomes de les PAU permetrà obtenir fins a 2 crèdits anuals. Paral·lelament, la rectora va anunciar una campanya per incentivar i estimular l’obtenció del nivell d’anglès.

La primera pilot d’avió comercial, propera doctora honoris causa

En la mateixa sessió s’ha aprovat la proposta d’investir doctora honoris causa Bettina Kadner, la primera dona que a l’Estat que va pilotar un avió comercial i la segona a Europa. A més de ser la primera dona comandant de vols comercials, també va participar en la constitució del CESDA, el centre adscrit a la URV que ofereix el grau oficial de Pilot d’aviació comercial i operacions aèries. Actualment forma part del grup “Aviadoras”, que fa sensibilització a les escoles sobre l’accés de les noies a la professió.

Bettina Kadner, la primera dona pilot d’avió comercial a l’Estat espanyol.
Suspensió de les obres de l’Aulari A3 del campus Catalunya

La rectora, Maria José Figueras, ha informat als membres del Consell de Govern que les obres iniciades al campus Catalunya per al trasllat de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (FCEP) s’han suspès temporalment mentre no s’obtingui una resposta a la sol·licitud que la URV va fer a la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat per assegurar el finançament o cofinançament de la construcció en totes les seves fases. Fins al moment, la inversió acumulada fins ara per finalitzar la nova FCEP és de 1,799 milions d’euros (dels quals 773.655,61 euros estan licitats però pendents d’executar), i la inversió necessària és de 19,308 milions d’euros.

Tres noves dobles titulacions

Una de les novetats del curs 2019-20 serà la posada en funcionament de tres noves dobles titulacions de grau: el doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils, que oferiran la Facultat d’Economia i Empresa i l’ETSE; el doble grau d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions,  que oferirà l’ETSE, i el doble grau en Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, que oferirà l’ETSEQ. De cadascun d’ells hi haurà una oferta de 10 places.

A més a més, s’ha aprovat l’oferta de vuit nous postgraus per al curs 2019-20: el Màster en Administració Local; el Diploma de Postgrau en Direcció Cinematogràfica; dos màsters en Direcció de Recursos Humans (un a Madrid i un a Barcelona); el Diploma de Postgrau en Begudes Destil·lades i Licors; el Diploma de Postgrau en Eficiència Energètica en Edificis i Sistemes de Climatització; el Diploma de Postgrau en Serveis Climàtics, i Diploma de Postgrau en Exercici terapèutic, prevenció i readaptació de lesions.

Convocatòria de 10 places de catedràtic o catedràtica

D’altra banda, s’ha aprovat la convocatòria de 10 places de catedràtic d’universitat, que ja van aprovar-se al Consell de Govern del 19 de juliol, i la composició dels òrgans de selecció. Més concretament, el concurs d’accés a catedràtic o catedràtica d’universitat es farà en diversos departaments: el d’Antropologia, Filosofia i Treball Social; el Departament de Bioquímica i Biotecnologia; el Departament d’Economia; el Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica; hi haurà 2 noves places al Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques; el Departament d’Enginyeria Química; el Departament de Psicologia; el Departament de Química Analítica i Química Orgànica, i el Departament de Química Física i Inorgànica.

Nou programa de retenció de talent investigador

Amb l’objectiu d’incorporar, retenir i estabilitzar investigadors i investigadores d’alt nivell, avaluats a través dels programes competitius ICREA Sènior, European Research Council, Ramon y Cajal i Beatriz Galindo, el Consell de Govern ha aprovat un programa que preveu la dotació de finançament, subjecte a la disponibilitat pressupostària de 2020. Així, entre les actuacions, es preveu que la Universitat presti suport econòmic als departaments i grups de recerca per cofinançar, d’una banda, els contractes laborals d’aquests investigadors durant el període de durada de l’ajut nacional o internacional, i, de l’altra, els seus contractes laborals una vegada finalitzi l’ajut i mentre no es convoquin les places de plantilla a la URV on s’hi puguin presentar les persones contractades. Amb aquesta mesura es pretén retenir el talent investigador que arriba a la URV a través dels programes de recerca competitius. A més a més, es vol oferir a aquests investigadors finançament per comptar amb investigadors en formació i, en el cas dels ICREA, podrien disposar d’efectius per contractar investigadors postdoctorals i adequar espais per a les tasques de recerca.

L’informe de les persones de la URV

Durant l’informe de la rectora en l’obertura del Consell de Govern, ha donat dades de les persones que treballen a la URV. En total són 3.004 treballadors: 2.134 són membres del personal docent i investigador (equivalents a 1.173 persones a jornada completa); 717 són membres del personal d’administració i serveis (equivalents a 689 persones a jornada completa), i 153 són treballadors de la FURV (equivalents a 91 persones a jornada completa).

Des del 2016 s’ha invertit la tendència a la baixa que mostrava la plantilla en actiu de PDI. Així, l’any 2018 destaca el creixement que ha tingut la contractació de personal investigador postdoctoral i algunes categories de professorat com la d’associat/da, agregats i catedràtics d’universitat. La resta de categories de PDI mostren una lleugera disminució dels efectius. Per edats, la major proporció de PDI (61,2%) es troba en la franja d’entre els 45 i els 60 anys o més. Pel que fa al personal docent i investigador menor de fins a 44 anys és, majoritàriament, temporal. De fet, la plantilla s’ha envellit en els darrers quatre anys, de manera que els menors de 35 anys han passat de ser el 24% al 19% del total, i la mitjana d’edat és de 53 anys en el PDI permanent (45,3 si es compta el PDI no permanent). Del total d’investigadors, el 80% són investigadors actius, és a dir, que se’ls ha avaluat positivament l’activitat investigadora segons els estàndards del seu àmbit de coneixement.

Pel que fa al PAS, el 2018 es va produir una disminució del nombre de persones en actiu (l’any 2017 eren 703,9 i l’any 2018, 689,1), en part, per l’acabament dels contractes del Programa de garantia juvenil  i a l’acabament d’altres contractes per obra i servei. El 57% de la plantilla és major de 45 anys. El 87% del PAS interí laboral i el 55% del PAS interí funcionari té menys de 45 anys. Globalment, el 71% del PAS interí (166 persones de 233) té menys de 45 anys.

Si es compara la situació de la URV amb el sistema universitari públic de Catalunya, té el percentatge menor de PDI amb vinculació permanent, i el major percentatge de PDI associat. El 2017 hi havia 46 PAS per cada 100 PDI; la URV i la UdG mostren la ràtio més baixa –entre 40 i 42 PAS per cada 100 PDI– durant tot el període. Pel que fa a la mitjana d’edat, tant de PAS com del PDI, es troba entre dos i tres anys per sota de la mitjana.

La sessió del Consell de Govern s’ha retransmès per streaming entre la comunitat universitària. Ha estat seguit en algun moment per 340 persones diferents, que han fet fins a 552 connexions al llarg del matí.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*