20/06/2019

Un programa de salut a la feina redueix en una quarta part el consum d’alcohol i drogues entre la plantilla

És el resultat d’una recerca feta pel personal sanitari laboral de l'empresa FCC i investigadores de la URV, després de fer el seguiment de més de 1.000 treballadors durant cinc anys

Accidents laborals, absentisme i baixa productivitat són les repercussions principals a què s’associa el consum d’alcohol i drogues al lloc de treball. A més de les afectacions que suposen per a la salut de qui pren aquestes substàncies, les addiccions a la feina representen un problema per a les empreses. Incidir en els hàbits de la plantilla a través de campanyes de promoció de la salut que els involucrin activament ha donat resultats molt positius en la reducció de la taxa de consum de risc d’alcohol i drogues dins i fora de la feina.

Investigadores del Departament de Medicina i Cirurgia de la Universitat Rovira i Virgili han participat en una campanya de vigilància de la salut que durant més de cinc anys s’ha fet al personal de l’empresa de serveis Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), distribuïts entre dotze centres de la delegació que comprèn les províncies de Tarragona i Lleida. El departament mèdic d’aquesta companyia va detectar que el consum d’alcohol i drogues superava la mitjana catalana en més del doble. A partir d’aquest moment, van decidir emprendre accions per implicar tots els estaments de l’empresa amb un únic objectiu: conscienciar la plantilla i reduir la taxa d’addiccions al lloc de treball.

El programa va consistir a promoure hàbits saludables i fer seguiment mèdic de tot el personal de la delegació; conscienciar el personal sobre els efectes del consum d’alcohol i drogues; fer l’avaluació i el seguiment del consum d’aquestes substàncies a través d’entrevistes personals que valoraven el consum que el personal feia tant durant la feina com en el temps lliure; fer proves d’orina per detectar la presència de cànnabis i cocaïna i també un test d’alcohol basat en l’aire expirat per comprovar-ne el consum recent. A més, s’avaluava si els treballadors i treballadores tenien un perfil de risc de consum d’alcohol i drogues.

Segons les investigadores de l’estudi, passat el primer any, el consum d’alcohol considerat de risc va disminuir un 4,1%, que es va mantenir durant el període de seguiment de tres anys. Les dades de seguiment que es van obtenir demostren que la taxa d’addicció va passar del 25,4% al 6,1% en cinc anys.

“S’ha demostrat que la promoció de la salut és clau per reduir la incidència d’alcoholisme i drogues”, afirma Montse Gómez-Recasens, una de les investigadores que ha encapçalat el projecte. L’anàlisi estadística fet en aquesta recerca ha posat de manifest que “la reducció del consum de risc d’alcohol i drogues és fruit del programa que hem portat a terme i no del moment econòmic o de la inestabilitat laboral de cada persona a l’empresa”, afegeix.

Cinc anys després de l’estudi, tot i els resultats positius, el programa es manté amb la mateixa intensitat per evitar possibles recaigudes.

Els resultats d’aquesta iniciativa fa que les investigadores destaquin la importància de fer estudis de forma conjunta entre universitat i empresa, ja que “aquest projecte conjunt ha posat en valor del treball de recerca realitzat i n’ha demostrat l’efectivitat”, afirma la investigadora.

Referència bibliogràfica: M. Gómez-Recasens, S. Alfaro-Barrio, L. Tarro, E.Llauradó, R. Solà. A workplace intervention to reduce alcohol and drug consumption: a nonrandomized single-group study. BMC Public Health. DOI: 10.1186/s12889-018-6133-y

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*