02/08/2016

Una empresa sorgida de la URV ofereix nous sistemes de control de plagues i eficiència del reg en l’agricultura

Green Smart Data és una empresa de base tecnològica formada per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, la majoria de la branca d’enginyeria electrònica, que en una mica més d’un any han demostrat de quina manera els agricultors poden disposar de sistemes adaptats per controlar el reg dels cultius i conèixer en quin moment cal actuar per evitar la propagació de les plagues segons la meteorologia. En poc temps han trobat clients de grans empreses del sector catalans i espanyols

Imatge gràfica que mostra la instal·lació dels tres sensors i l'enviament de la informació al mòbil o en una tauleta.

Optimitzar el rendiment de les finques és, en línies generals, el que ofereix l’empresa de base tecnològica Green Smart Data, que ha sorgit dels investigadors i emprenedors Xavier Vilanova, Eduard Llobet, Raül Calavia i Oriol González, del grup de recerca Microsystems and Nanotechnologies for Chemical Analysis, del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. Treballa en el desenvolupament d’equips tecnològics intel·ligents adaptats a les necessitats dels agricultors que permeten, a través de sensors, recollir informació sobre diferents paràmetres. Els clients reben informes personalitzats que poden revisar des del seu ordinador, telèfon o tauleta, per seguir al moment el mapa de la situació en què es troben les seves finques, tant des del punt de vista de la meteorologia com de la humitat. El sistema que han desenvolupat, a més, avisa mitjançant alarmes si es donen condicionants climatològics d’alt risc, com cops de calor o gelades, per tal que puguin actual abans que la producció es pugui veure afectada.

Prevenir l’aparició de plagues

Tots els éssers vius necessiten condicions especials per propagar-se. Fórmules matemàtiques indiquen en quin moment es produeixen perquè una determinada plaga s’expandeixi. Davant d’això, els emprenedors han desenvolupat un sistema que permet detectar aquest moment. Per tant, els agricultors saben quan és el moment òptim per actuar davant d’aquesta plaga i, a través dels gràfics que es generen, veure la tendència per conèixer quan es pot aplicar un determinat tractament.

“El que funciona en un terreny no funciona en un altre”, explica Raül Calavia, un dels investigadors impulsors de l’empresa, que apunta que, gràcies a la tasca que fan amb experts agrònoms, han desenvolupat sistemes adaptats als tipus de terreny i de plaga: “Cada plaga té el seu model en funció de la biologia. El mateix fong en dues regions properes té un comportament diferent.” Per això el que ells proposen a través de l’empresa són solucions a mida i adaptades a cada terreny.

La humitat i l’estrès hídric

Actualment hi ha estacions oficials repartides arreu de Catalunya que ofereixen als pagesos dades sobre la meteorologia i la humitat. Un dels problemes amb què es troben és, però, que en 500 metres de distància no es perceben els canvis de temperatura, però sí d’humitat, que varia si passa un riu a prop d’un cultiu, per exemple, un fet que comporta més aigua a les fulles i més fongs, més bacteris, etc. I si l’estació està situada a cinc quilòmetres de la finca, la diferència pot ser molt gran.

Membres de l'empresa Green Smart Data instal·lant sensors.
Membres de l’empresa Green Smart Data instal·lant sensors en un terreny per conèixer el perfil del reg.

Per això, els investigadors han desenvolupat noves aplicabilitats al sistema. En aquest sentit, van veure que seria interessant oferir informació afegida: a banda de la meteorològica, també han creat mecanismes a través dels quals, amb sensors d’humitat situats a diferents profunditats, els agricultors coneixen el perfil de reg i, per tant, poden saber si reguen bé o no. Els sensors tenen tres sondes: una de superficial, per veure les afectacions de la pluja; una a l’alçada de les arrels, per saber la quantitat d’aigua reben, i una de més fonda per saber si s’està regant massa. En general “quan tenen informació de com reguen passen a fer-ho la meitat, ja que normalment sempre prefereixen que en sobri”. Això els suposa, apunta l’investigador, una reducció del consum d’aigua, d’electricitat —si treballen amb bombes— i també d’adobs.

Supervisar la quantitat d’aigua a les fulles i a les arrels permet jugar amb l’estrès hídric de la planta. Traient aigua de manera controlada —una vegada se sap la que té a les arrels— es pot estressar una mica per fer el cultiu més fort, que, en alguns casos, produeix més fruits i de més qualitat: “El perfil de reg és per a algunes empreses el seu valor principal”, explica l’emprenedor. Així coneixen si és millor regar a la nit o poden decidir com optimitzar el reg.

De moment l’empresa -que ha rebut l’assessorament de la Unitat de Valorització i Comercialització de la URV amb el suport d’ACCIÓ- treballa amb clients que han fet de l’agricultura la seva indústria i que saben que la tecnologia és una inversió que els permetrà incrementar beneficis. Empreses de Tarragona, Lleida, Girona, Barcelona, Sòria i La Rioja ja han demanat els seus serveis i els cultius amb què més treballen són nogueres, avellaners, olivers, moresc i pomeres. Encara els és difícil entrar al petit agricultor, al qual  “costa més de veure els beneficis d’aquests avenços”.

De cara el futur l’empresa té l’objectiu de desenvolupar els sensors, que ara són comercials, i poder optimitzar costos.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*