25/11/2021

L’ocupabilitat dels titulats se situa al nivell d’abans de la COVID però no es recuperen les condicions laborals

S'han presentat al Claustre l'Informe sobre l'estat de l'ocupabilitat dels estudiants de la URV, l'Informe de la Sindicatura de Greuges i l'Informe sobre la Qualitat Institucional

Ferran Mañé, adjunt per a l'Ocupabilitat, durant la intervenció al Claustre per presentar l'informe sobre ocupabilitat.

Aquest 25 de novembre ha tingut lloc el Claustre de la Universitat, durant el qual s’han presentat diversos informes: sobre l’ocupabilitat dels titulats de la URV, les actuacions de la Sindicatura de Greuges, i la qualitat institucional.

Informe sobre l’estat de l’ocupabilitat a la URV

Ferran Mañé, adjunt per a l’Ocupabilitat, ha explicat que, en termes generals, hi ha una bona i ràpida inserció laboral: el 70% dels estudiants acaben treballant ràpidament en graduar-se en una ocupació de nivell mig-alt o alt i el 87% els estudiants de grau que van finalitzar l’any 2020 estan treballant. També ha apuntat que els graduats de la URV treballen en empreses més productives i eficients que la mitjana catalana, i això contribueix a la satisfacció dels titulats amb la feina.

Ara bé, encara que les taxes d’ocupació són elevades, “tenim un problema al país en els processos d’entrada al mercat de treball i de desenvolupament professional dels joves. El mercat de treball els maltracta i les condicions laborals que abans eren més properes a les de l’adult es van deteriorar durant la crisi i no han recuperat del tot la situació prèvia. Milloren però de manera lenta”, segons ha argumentat Mañé. En bona part dels casos, els titulats desenvolupen tasques adequades al seu nivell educatiu: el 85% fa funcions universitàries.

L’anàlisi de les dades també revela diferències entre ensenyaments, que a més a més han augmentat, especialment pel que fa a les condicions laborals. Per això Mañé conclou que “la titulació específica cada vegada té més importància”, igual que assegura que “els màsters tenen un valor afegit, com clarament també el tenen els doctorats”.

No només hi ha diferències per ensenyaments, sinó també entre homes i dones. Si s’observen les dades desagregades per sexe, des de l’inici de l’entrada al mercat de treball ja hi ha diferències: especialment les dones entren al mercat de treball amb un contracte a temps parcial, tot i que la tendència és decréixer en el mig termini.

Efecte de la Covid-19

La informació analitzada per l’Observatori de l’Ocupació de la URV deixa veure que el nivell d’ocupació de les persones amb formació universitària s’ha recuperat positivament i se situa al nivell previ a la pandèmia, “que ja era relativament bo”, afegeix Mañé, com també s’ha reduït la taxa d’atur. Per tant, es pot afirmar que “s’ha pogut superar amb rapidesa l’impacte de la COVID”, segons l’adjunt per a l’Ocupabilitat.

Ara bé, “caldrà estudiar si els joves que han entrat al mercat de treball durant la COVID patiran alguna situació permanent en l’àmbit laboral”, apunta Mañé, com s’apunta amb les condicions laborals. És el que es coneix com a cicatriu laboral.

Ferran Mañé, adjunt per a l’Ocupabilitat, durant la intervenció al Claustre per presentar l’informe sobre ocupabilitat.

Mañé ha destacat les accions relacionades amb l’ocupabilitat que s’estan duent a terme a la URV, com ara l’aula d’aprenentatge per a estudiants de màster al campus virtual, la propera posada en funcionament de la nova plataforma de la borsa de treball i la incorporació de la formació dual. I també ha enumerat els reptes pendents: ampliar el suport als estudiants de màster en la millora de la seva ocupabilitat i la creació de xarxes professionals; millorar la formació en competències per ajustar-se a les necessitats de les empreses, com s’està fent en la prova pilot de la xarxa Aurora; desenvolupar l’oferta de formació dual, i avaluar periòdicament la situació laboral dels graduats.

Informe de la Síndica de Greuges

La Síndica de Greuges, Encarnació Ricart, ha presentat l’informe de la Sindicatura de la URV referent al curs 2020-21, on s’hi reflecteix que la majoria de queixes les presenta l’estudiantat (14 de 19) i l’àmbit que n’aglutina més és el relacionat amb la normativa de matrícula. Per això la síndica ha demanat als responsables d’ensenyament que transmetin a l’estudiantat la conveniència de conèixer la normativa de matrícula, especialment a les sessions de benvinguda, i als estudiants els recomana conèixer aquesta normativa, així com a les secretaries de campus que ofereixin una informació oral el més entenedora possible.

Encarnació Ricart, Síndica de Greuges de la URV, durant la presentació de l’Informe de la Sindicatura del curs 2020-21.

Les queixes presentades pel PDI són sobretot relacionades amb les obligacions docents, i també n’ha rebut de professorat associat relacionades amb la seva situació laboral i sobre l’assignació de beques predoctorals. Precisament han augmentat sol·licituds d’orientació del professorat relacionades especialment amb temes vinculats amb els estudiants.

En total, el curs 2020-21 es van presentar 19 queixes a la síndica; va fer 15 actuacions institucionals, 8 d’atenció i orientació i 4 d’ofici.

A partir de les queixes ateses, ha fet una sèrie de recomanacions als tres col·lectius de la Universitat, a més de les referents a la normativa de matrícula: als estudiants, que han d’acceptar les normes de les institucions on fan pràctiques externes, com ara el fet d’estar vacunats, i al PDI, que facin les guies docents el més explícites possible i que les compleixin.

Informe sobre la Qualitat Institucional

La rectora, María José Figueras, ha donat compte de la revisió de la política de qualitat aprovada al Claustre de juliol de 2020, els resultats dels processos d’acreditació de les titulacions del curs 2020-21 (8 màsters i 5 doctorats); els resultats del procés de certificació del SGIQ del mateix curs, durant el qual s’han certificat la FCEP i la FCJ, i quatre centres més que han rebut el diploma distintiu d’AQU sobre l’acreditació institucional.

Pel que fa a la qualitat de la recerca, Figueras ha fet un repàs de les accions incloses al Pla estratègic de Recerca i Innovació, com ara l’aprovació del reglament de la Comissió d’ètica, l’actualització dels criteris per la priorització de grups de recerca i la implantació del nou gestor curricular.

I pel que fa a la qualitat de la gestió, s’ha atorgat de nou el premi Xavier López Vilar a tres projectes del PAS.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*