21/11/2018

El Centre de Ciències Òmiques renova l’acreditació com a Infraestructura Científica i Tècnica Singular

Ha superat l’avaluació que li permet continuar amb l’acreditació que selecciona grans instal·lacions, úniques en el seu gènere, que compten amb equipaments i tècnics altament qualificats

El Consell de Política Científica, Tecnològica i d’Innovació ha aprovat aquest novembre l’actualització del mapa estatal en què hi renova l’acreditació de la Infraestructura Científica Tècnica Singular (ICTS) “Infraestructures Integrades en Tecnologies Òmiques”, de la qual en forma part el Centre de Ciències Òmiques (COS) junt amb el Centre Nacional d’Anàlisis Genòmics i la Unitat de Proteòmica del Centre de Regulació Genòmica.

El Centre de Ciències Òmiques ha passat l’avaluació que li permet continuar amb l’acreditació d’Infraestructura Científica i Tècnica Singular que selecciona grans instal·lacions, úniques en el seu gènere, que compten amb equipaments i tècnics altament qualificats.

El Consell de Política Científica, Tecnològica i d’Innovació ha aprovat l’actualització del Mapa de Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars pel període 2017-2020. El nou mapa està integrat per 29 ICTS que agrupen ara 62 infraestructures de l’Estat espanyol. Les ICTS tenen titularitat pública, però el seu ús està obert als investigadors dels sectors públic i privat. Pel que fa a Catalunya, el COS és la única infraestructura situada fora de la demarcació de Barcelona, que formar part d’aquest mapa.

El COS és titularitat de la URV i està gestionat com a una unitat mixta de la URV i Eurecat. Va començar la seva activitat al 2011 amb l’objectiu d’integrar les últimes tecnologies òmiques, particularment de la metabolòmica amb la proteòmica, la genòmica, la transcriptòmica i la validació de biomarcadors. Aquestes tecnologies són d’aplicació en diversos camps de recerca de les ciències de la vida com ara l’agroalimentari, el biotecnològic, el farmacèutic, la salut, el mediambiental i sectors relacionats.

Els serveis del COS estan centrats en el perfil i quantificació de petits compostos que constitueixen l’anomenat metaboloma i que s’identifiquen com a signatures directes d’activitat bioquímica per ser correlacionada amb el fenotip. El COS disposa dels últims equipaments disponibles en metabolòmica i proteòmica, un fet que permet identificar tot tipus de metabòlits i pèptids en diferents tipus de mostres de manera integrada i sobretot complementària, ja siguin sòlids, líquids o gasosos, ja tinguin diferents pesos moleculars o càrregues, abundants o en petites quantitats.

Si a això s’afegeix la resta d’unitats en genòmica, transcriptòmica i validació de biomarcadors en viu, el COS disposa d’uns equipaments i un equip humà que li permeten donar una resposta singular als nous reptes en recerca puntera en ciències de la vida i les seves aplicacions.

La renovació de l’acreditació del COS com a ICTS permet, des d’un punt de vista estratègic i científic, potenciar sinergies en eines d’anàlisi biomolecular. Segons el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO), el mapa segueix criteris de “màxima qualitat científica tecnològica i d’innovació” i és fruit d’un procés rigorós d’avaluació independent i de sostenibilitat econòmica. En concret, el mapa permetrà planificar i coordinar l’aplicació del finançament autonòmic, nacional i europeu.

Segons Gerard Pujadas, director acadèmic del COS, el manteniment d’aquest reconeixement els permet, d’una banda, poder ser proposats en determinats projectes de recerca i, de l’altra poder optar a la llarga a finançament específic del Plan Nacional d’RDI.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*