24/05/2016

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació implanta la nova norma UNE 166002:2014 de gestió de la R+D+i

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la Fundació URV supera l’auditoria de manteniment del Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001:2008 i implanta la nova norma UNE 166002:2014 de Gestió de la Recerca, Desenvolupament i Innovació

Laboratori de recerca de la URV

L’entitat certificadora TÜV Rheinland va acreditar el dia 10 de maig que el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la Fundació URV té implantada i aplica la nova norma UNE 166002:2014 de Gestió de la Recerca, Desenvolupament i Innovació. Anteriorment, durant el mes de febrer, la mateixa entitat certificadora havia acreditat la renovació de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat sense desviacions.

Aquest nou sistema integrat aporta un valor afegit a la gestió dels projectes de transferència de tecnologia de R+D+i que realitzen els investigadors de la URV i permet consolidar la imatge empresarial del CTTi, així com la seva competitivitat entre les entitats i empreses dels sectors productius en l’àmbit nacional i internacional.

Una de les principals novetats de la nova norma 166002:2014 és que ha adoptat l’estructura d’alt nivell ISO/IEC, comú per a totes les normes de sistemes de gestió. A més a més, incorpora temes d’estratègia en R+D+i que l’anterior versió no contemplava.

L’empresa Blau Advisors, SA ha col·laborat en el procés de certificació. El manteniment del sistema de gestió es realitza mitjançant l’aplicació web BoonsaiOI, desenvolupada per l’empresa SIMPPLE, SL.

Funcions del CTTi

El CTTi de la Fundació URV es va constituir, a l’any 2010, com a Unitat de Valorització de la  URV (UV-URV), una unitat integrada que engloba les àrees de Transferència de Tecnologia, Propietat Industrial i Intel·lectual, Emprenedoria i Ajuts. A més, durant el primer trimestre de 2016 ha esdevingut entitat facilitadora de tecnologia TECNIO, amb el suport d’ACCIÓ.

La UV-URV té com a missió la identificació, protecció, valorització i comercialització de les invencions que duen a terme els investigadors de la URV amb la finalitat de transmetre aquests descobriments a la societat, i al mateix temps, obtenir un retorn per a la URV i per als seus investigadors.

Al llarg de l’any 2015 el CTTi, que dirigeix Lourdes Jané, ha realitzat més de 340 contractes de transferència de tecnologia i coneixement, amb un volum contractat de més de 4,6 milions d’euros. L’àrea de Propietat Industrial i Intel·lectual ha gestionat 8 sol·licituds prioritàries de patents i 6 extensions internacionals. Mitjançant l’àrea d’Emprenedoria, s’ha creat una empresa Spin-off (Job in Smart Personnel Selection SL).

Més informació:

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*