08/02/2022

El grau de Química obté el segell internacional de qualitat Eurobachelor

El segell reconeix la qualitat i prestigi de la titulació amb una distinció europea que facilita la mobilitat acadèmica i professional dels estudiants

Classe del grau en Química al laboratori.

El grau en Química que ofereix la Universitat Rovira i Virgili és el primer i únic del sistema universitari català en obtenir el segell internacional de qualitat Eurobachelor, que atorga l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) com agència autoritzada per l’European Chemistry Thematic Network Association (ECTN).

Aquest segell posa de manifest que la titulació compleix amb una sèrie d’estàndards definits d’acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats a l’Espai Europeu d’Educació Superior. A la pràctica facilita, entre d’altres qüestions, la mobilitat acadèmica i professional dels estudiants.

La comissió d’acreditació del segell Eurobachelor ha emès l’informe favorable, sense prescripcions, per a l’obtenció del segell per al Grau de Química per un període de 6 anys, després de l’anàlisi de la documentació presentada per la Facultat així com de l’informe resultant de la visita dels experts,

El grau en Química de la URV és fins al moment l’únic del sistema universitari català que ha obtingut el segell internacional de qualitat Eurobachelor, un reconeixement que se suma a l’acreditació amb excel·lència del títol i a l’acreditació “amb qualitat” de la interacció entre recerca i docència, atorgats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

A més, des del curs 2017-18, el grau en Química es pot cursar íntegrament en llengua anglesa, i des del curs 2021-22 ofereix la possibilitat de realitzar una formació dual en el darrer curs que permet combinar les classes a la Facultat amb més de 1.100 hores d’aprenentatge pràctic remunerat en un empresa.

Print Friendly, PDF & Email