24/07/2020

Estudien l’impacte de la pandèmia sobre la mobilitat dels residents i visitants del Camp de Tarragona i els efectes del canvi de comportament sobre la salut

Els resultats del projecte liderat per la URV seran extrapolables a les regions de ciutats mitjanes i turístiques de l’Estat i permetran fer recomanacions en temps real per a la presa de decisions dels gestors

Visitants a la Via de l'Imperi Romà de Tarragona. FOTO: Carlos de Vega, Flickr.

La URV lidera un estudi que avaluarà els efectes de la COVID-19 sobre les pautes de mobilitat de les persones que resideixen al Camp de Tarragona i dels seus visitants, així com també analitzarà quins efectes han tingut sobre la salut d’aquestes persones els canvis en els usos del transport i la mobilitat propiciats per la pandèmia. El projecte multidisciplinari recollirà big data de telefonia mòbil, targetes intel·ligents de transport públic, aforaments de trànsit i enquestes a gran escala que permetran fer una anàlisi de detall en temps real inèdit i se’n derivaran recomanacions per a la planificació i la gestió de la mobilitat urbana i metropolitana destinades a tècnics i càrrecs públics. Els resultats són extrapolables a les regions de ciutats mitjanes i turístiques de l’Estat, que concentren la major part de la població.

Aaron Gutiérrez, professor del Departament de Geografia i investigador del grup de recerca GRATET de la URV, coordina aquesta recerca interdisciplinària finançada per la convocatòria del Fondo Supera COVID-19 Santander-CSIC-CRUE Universidades Españolas. Compta amb investigadors d’altres àmbits de la URV (dels grups de recerca NUTRISAM i GRIT), l’Eurecat, la Universitat de Califòrnia, Berkeley, la Universitat Jaume I, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i la Càtedra DOW/URV en Desenvolupament Sostenible.

Gutiérrez explica que el projecte presenta novetats en l’àmbit de la mobilitat per quatre motius: té en compte l’afectació de la mobilitat sobre la salut física i mental; se centra en l’estudi de les ciutats mitjanes, que és on resideix la major part de la població, per comptes de grans ciutats; no només té en compte la població resident sinó també la visitant, i utilitza una combinació de metodologies, amb enquestes i mineria de dades de diferents fonts, que no s’havia utilitzat fins ara en altres projecte d’investigació.

“Utilitzem el Camp de Tarragona com a laboratori per les seves característiques extrapolables a altres regions de l’Estat que tenen també un entorn urbà i un entorn rural”, argumenta Gutiérrez. Però, a més, aquest territori els permet analitzar el comportament dels visitants, ja siguin turistes, residents temporals en segones residències o treballadors estacionals, la qual cosa fa que “els resultats siguin d’interès per al conjunt de tot el litoral”.

Un aspecte diferencial del projecte, detalla l’investigador de la URV, és l’anàlisi de l’impacte dels canvis d’hàbits a causa de la pandèmia sobre la salut, a càrrec del grup de recerca NUTRISAM: “Els estudis sobre la COVID-19 se centren en l’efecte immediat de la malaltia, però els canvis d’hàbits, pràctiques socials i pautes de mobilitat també tenen efectes sobre la salut de les persones”. Els estudis previs evidencien que la por al contagi i les recomanacions de les autoritats públiques han portat als usuaris del transport públic a optar pel transport privat especialment per als desplaçaments interurbans, i, en alguns casos, també s’ha substituït la mobilitat activa, com anar a peu o en bicicleta, pel vehicle privat. Això té dues derivades: “L’ansietat generada per la por al contagi en determinants mitjans de transport pot afectar a la salut mental, i optar per una mobilitat no activa està relacionat amb un empitjorament de la salut física i mental”. Aquesta anàlisi no només es farà a partir de la mobilitat dels residents, sinó també dels visitants, a través de l’estudi del seu comportament durant l’estada i la valoració de la seva experiència.

L’estudi, que s’anomena “COVID-19 y movilidades en territorios turísticos: cambios de pautas y su efecto sobre la salud física i mental de visitantes y residentes” i se centrarà en els anys 2020 i 2021, des de la declaració de l’estat d’alarma. Així, a més d’aportar evidències sobre l’efecte sobre la salut de les persones, la recerca aportarà informació clau pels sectors del turisme i els transports, que suposen el 14,6% del PIB a Espanya. Proporcionarà resultats rellevants, tant per agilitzar la gestió dels impactes de la pandèmia sobre la mobilitat de residents i visitants, com per planificar els espais públics de les ciutats.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*