30 setembre 2020

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

El projecte està participat per 14 socis de set països europeus. A la URV, el Grup de Recerca de la Interfície Físico/Biològica INTERFIBIO ha realitzat el desenvolupament de sensors electroquímics per a la detecció de petites molècules; albúmina, una proteïna produïda pel fetge. Prop de vint-i-nou milions d’europeus pateixen malalties hepàtiques, una de les causes de mortalitat més comunes de la Unió Europea. No obstant això, la comunitat mèdica considera que es podrien evitar desenes de milers de morts prematures si es proporcionés l’atenció sanitària adequada una vegada diagnosticada la malaltia.

El projecte està participat per 14 socis de set països europeus. A la URV, el Grup de Recerca de la Interfície Físico/Biològica INTERFIBIO ha realitzat el desenvolupament de sensors electroquímics per a la detecció de petites molècules; albúmina, una proteïna produïda pel fetge. Prop de vint-i-nou milions d’europeus pateixen malalties hepàtiques, una de les causes de mortalitat més comunes de la Unió Europea. No obstant això, la comunitat mèdica considera que es podrien evitar desenes de milers de morts prematures si es proporcionés l’atenció sanitària adequada una vegada diagnosticada la malaltia.