Diari digital de la URV -

El grup de recerca Interfibio de la URV, liderat per la investigadora Ciara O’Sullivan, ha desenvolupat uns sensors ultrasensibles que poden detectar molts patògens microbiològics en pocs minuts, sense necessitat de laboratoris ni de personal especialitzat. Serviran per localitzar contaminants a l’aire o a la sang i formen part del projecte de recerca europeu Multisense Chip, que ha desenvolupat un dispositiu per detectar de forma ràpida una possible contaminació biològica

El projecte està participat per 14 socis de set països europeus. A la URV, el Grup de Recerca de la Interfície Físico/Biològica INTERFIBIO ha realitzat el desenvolupament de sensors electroquímics per a la detecció de petites molècules; albúmina, una proteïna produïda pel fetge. Prop de vint-i-nou milions d’europeus pateixen malalties hepàtiques, una de les causes de mortalitat més comunes de la Unió Europea. No obstant això, la comunitat mèdica considera que es podrien evitar desenes de milers de morts prematures si es proporcionés l’atenció sanitària adequada una vegada diagnosticada la malaltia.

El projecte està participat per 14 socis de set països europeus. A la URV, el Grup de Recerca de la Interfície Físico/Biològica INTERFIBIO ha realitzat el desenvolupament de sensors electroquímics per a la detecció de petites molècules; albúmina, una proteïna produïda pel fetge. Prop de vint-i-nou milions d’europeus pateixen malalties hepàtiques, una de les causes de mortalitat més comunes de la Unió Europea. No obstant això, la comunitat mèdica considera que es podrien evitar desenes de milers de morts prematures si es proporcionés l’atenció sanitària adequada una vegada diagnosticada la malaltia.