Diari digital de la URV -

El divendres 16 de setembre s’han concedit els premis extraordinaris de doctorat 2014-15 i als millors esportistes de la URV en el curs passat, s’han distingit tres nous professors i s’ha lliurat el premi Xavier López Vilar al personal d’administració i serveis. El personal jubilat ha rebut la Medalla de la URV i s’ha fet un reconeixement als que han complert 25 anys de servei

En un acte a l’inici del nou curs, la Universitat ha volgut premiar i reconèixer els mèrits dels seus membres. S’han lliurat els premis als estudiants, els extraordinaris de doctorat i als millors esportistes; al PAS i al professorat distingit, i els reconeixements a tots els que han complert 25 anys de dedicació i als que s’han jubilat