Diari digital de la URV -

Joan M. Adserà, director general de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, i el rector de la URV, Josep Anton Ferré, han signat un conveni marc de col·laboració i han renovat el conveni de col·laboració en ciències de la salut el dimecres, 22 de juliol al Rectorat. Estudiants de Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica, Psicologia i del màster en Envelliment i Salut, fan pràctiques als centres de Santa Tecla associats a la Universitat