02/07/2021

Una guia creada a la URV orienta els desenvolupadors, sanitaris i usuaris sobre la qualitat de les app de salut

La nova guia avalua més àmbits, com la ciberseguretat i la tecnologia, i té més fiabilitat que les existents

L’augment d’aplicacions mòbils relacionades amb la salut els darrers anys s’ha produït sense que hi hagi cap regulació especifica. Per això Pere Llorens, amb la direcció de Jordi Miró, del grup de recerca ALGOS del Departament de Psicologia, ha creat una guia que serveix d’ajuda als desenvolupadors per a la creació d’app, i facilita l’avaluació als professionals sanitaris i als usuaris que les han d’utilitzar. La guia permet valorar la qualitat d’una aplicació mòbil a través de 48 criteris relacionats amb la seva usabilitat, privacitat, ciberseguretat, adequació i idoneïtat, transparència i contingut, seguretat, assistència tècnica i actualitzacions, i tecnologia.

La nova guia, que s’anomena Mobile App Development and Assessment Guide (MAG), incorpora dues qüestions que milloren les guies existents. D’una banda, inclou més categories per avaluar, i, de l’altra, incrementa la fiabilitat respecte de la guia més utilitzada, la Mobile App Rating Scale (MARS). Així ho va comprovar Pere Llorens durant la recerca feta per a la seva tesi doctoral Aplicacions mòbils en salut: criteris per al desenvolupament i avaluació de la qualitat, ja que les persones que van avaluar un conjunt d’apps utilitzant les dues guies van donar respostes més homogènies i van assolir un acord superior en valorar les aplicacions amb la guia MAG.

Pere Llorens, autor de la guia Mobile App Development and Assessment Guide (MAG).

La recerca de Llorens respon al fet que “existeixen moltes aplicacions mòbils de salut però moltes d’elles no són de qualitat i no tenen estudis científics que les recolzin”, apunta. Per això la proposta “és útil per als desenvolupadors, perquè facin aplicacions de qualitat, i també perquè un metge o un usuari pugui valorar si li convé una app determinada”.

Al llarg de la tesi Llorens va fer un revisió de tots els estudis existents sobre apps de salut i també una cerca de les diferents regulacions i recomanacions d’organitzacions professionals. Després va seguir un procés de validació dels criteris utilitzats per a l’avaluació i va seleccionar els més importants i imprescindibles. Per últim, va fer una comparativa de la nova guia, MAG, amb la més estesa, la MARS. La nova guia és accessible al segon article dels tres que integren la tesi, “The Mobile App Development and Assessment Guide (MAG): Delphi-Based Validity Study”.

Referències bibliogràfiques:

Llorens-Vernet P, Miró J, “Standards for Mobile Health–Related Apps: Systematic Review and Development of a Guide”, JMIR Mhealth Uhealth 2020;8(3):e13057. https://doi.org/10.2196/13057

Llorens-Vernet P, Miró J, “The Mobile App Development and Assessment Guide (MAG): Delphi-Based Validity Study”, JMIR Mhealth Uhealth 2020;8(7):e17760. https://doi.org/10.2196/17760

Miró J, Llorens-Vernet P, “Assessing the Quality of Mobile Health-Related Apps: Interrater Reliability Study of Two Guides”, JMIR Mhealth Uhealth 2021;9(4):e26471. https://doi.org/10.2196/26471

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*