08/03/2018

La Facultat de Química ofereix vint places de nou accés per estudiar el grau de Química en anglès

La Universitat Rovira i Virgili és l'única universitat de l'Estat que ofereix el grau de Química totalment en anglès

Cada cop és més gran la demanda de professionals de la Química amb un alt nivell d’anglès, tant per a la seva incorporació a empreses químiques, moltes de les quals són multinacionals, com per al desenvolupament d’una carrera investigadora on l’anglès és l’idioma de referència.

La Facultat de Química porta més de 45 anys formant químics. El grau de Química de la URV ha estat reconegut per AQU Catalunya amb el segell d’acreditació excel·lent, i amb l’assoliment de la dimensió addicional “Interacció amb la docència i la recerca” amb la menció “Amb qualitat”, essent l’únic Grau de Química que ha assolit aquesta màxima qualificació a tot Catalunya.

Tots aquests factors han portat a fer una nova oferta acadèmica consistent en 20 places de nou accés (de les 80 places totals) per cursar tot el grau de Química en anglès (assignatures teòriques, problemes i pràctiques de laboratori). No hi ha cap altra universitat a Catalunya i a Espanya que ofereixi el grau de Química totalment en anglès.

El pla d’estudis, els continguts i l’avaluació seran exactament iguals als del grup en català, però realitzat tot en llengua anglesa. Els horaris de les assignatures seran majoritàriament de matí, equivalent també al grup de català. El preu del grau de Química en anglès és igual al del grau impartit en català.

Per tal d’accedir a aquestes places en anglès, cal tenir un nivell d’anglès B1 com a mínim, encara que és altament recomanable tenir un nivell B2 per a un millor seguiment de les classes. A l’hora de realitzar la preinscripció, hi haurà dos grups de preinscripció del Grau de Química de la URV, el de català (amb 60 places) i el d’anglès (amb 20 places).

Per a més informació contacteu amb el responsable de l’ensenyament de Química: responsable.quim@urv.cat

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*