20/04/2020

La URV lidera un projecte per avaluar, desenvolupar i certificar la competència digital dels docents

El grup de recerca ARGET crearà Observ@COMDID, un observatori permanent per al seguiment i el desenvolupament de la competència digital del docent. Amb el suport de la Fundació.cat es comencen a emetre des d’avui càpsules de vídeo sobre com desenvolupar aquesta competència entre el professorat que són, també, la presentació del contingut de l’observatori

Un observatori per avaluar la competència digital dels docents a partir de l’anàlisi  de la seva pràctica educativa per, a partir dels resultats, oferir estratègies per millorar la relació entre aquesta competència i l’ús de recursos digitals als centres i aules d’educació infantil, primària i secundària. Aquest és l’objectiu del projecte que du a terme el Grup de Recerca Aplicada en Educació i Tecnologia (ARGET) de la URV que parteix de la següent pregunta: Existeix una correlació directa entre el nivell de desenvolupament de la competència digital docent del professorat i el tipus d’aplicació didàctica que ells fan de les tecnologies digitals a l’aula?

Durant les dues últimes dècades s’han impulsat programes per dotar de recursos tecnològics als centres d’educació infantil, primària i secundària per, principalment, millorar la connectivitat dels centres a la xarxa i actualitzar els mitjans i recursos digitals per ser utilitzats a les aules. Tots aquests programes han tingut un gran impacte en el context educatiu. No obstant això, aquest escenari no garanteix que el professorat tingui prou desenvolupada la seva competència digital per incorporar les tecnologies de manera adient en els processos formatius, ni garanteix el seu desenvolupament professional com a docent. Tampoc existeixen evidències del nivell de desenvolupament d’aquestes competències ni de l’aplicació, des del punt de vista didàctic i metodològic, que els  professionals fan de les tecnologies digitals en la seva pràctica diària.

Per fer-ho, les investigadores i investigadors mesuraran la competència digital docent mitjançant una prova d’avaluació basada en l’autopercepció del propi nivell competencial i una prova d’avaluació objectiva dels seus coneixements, l’observació de l’aplicació de les tecnologies a l’aula amb l’aplicació del videoanàlisi. S’analitzarà, també, la relació entre el desenvolupament de la competència digital docent del professorat i el grau de maduresa digital del centre. Amb els resultats a la mà proposaran solucions per als professionals en actiu i noves estratègies d’aprenentatge per als que estan en procés de formació inicial.

Vídeos que marquen l’inici del projecte

Des d’avui i durant les properes tres setmanes es publicaran càpsules de vídeo relacionades amb la competència digital docent i d’altres aspectes que hi estan vinculats, una iniciativa que ha tirat endavant la URV -a través del Grup de Recerca ARGET i el Servei de Recursos Educatius-i la Fundació.Cat. Els vídeos, es publicaran des del canal Youtube  de la URV i es compartiran per les xarxes socials de les dues institucions. El primer vídeo, que es publica aquest dilluns serà la presentació de l’observatori que fa conjuntament entre el grup de recerca ARGET i la Fundació.cat, i les primeres càpsules de contingut tracten de la l’aportació de la tecnologia en temps de crisi  des de la perspectiva del professorat i la definició de la competència digital.

El projecte OBSERV@COMDID: E-Observatori per al Desenvolupament i la pràctica professional de la competència digital docent en l’educació infantil, primària i secundària i està finançat pel Ministeri de Ciència i Educació.  A banda dels investigadors i investigadores de la URV en el projecte hi estan implicats dos investigadors de la Universitat de Lleida i de la Universitat d’Andorra.

URV ARGET (Applied Research Group in Education and Technology)

El Laboratori d’Aplicacions Telemàtiques a l’Educació (L@te) té el seu origen en un grup de Recerca sobre Hipermèdia Distribuïda sorgit del Departament de Pedagogia l’any 1994. La característica d’aquest equip de recerca és la seva interdisciplinarietat, i l’orientació aplicada de la recerca que duen a terme. Els processos de disseny i desenvolupament de projectes han abordat temes tecnològics des d’una perspectiva tècnica-pedagògica suposa tot un repte, tant des de la metodologia de treball com des del mateix procés de desenvolupament de tots els projectes.

Fundació .cat

És una entitat privada, sense ànim de lucre ni filiació política, que s’autofinança exclusivament mitjançant la venda del domini .cat. Els principals objectius són la promoció de la llengua i la cultura catalanes a Internet, impulsar projectes de capacitació, acompanyament i economia digital, i facilitar solucions i serveis digitals de valor en la intersecció de les tecnologies digitals i la innovació en els territoris de parla catalana.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*