15/06/2016

Les proves d’accés a la universitat es fan del 14 al 16 de juny

2.942 estudiants de les comarques de Tarrragona es presenten a les PAU de juny 2016 per accedir a la universitat. Les proves tenen dues fases, una obligatòria i l'altra específica, de caràcter voluntari. Cada estudiant defineix el seu propi perfil d'accés, a través de les matèries de modalitat. Els exàmens es fan a setze tribunals de Tarragona, Reus i Tortosa

Per als estudiants són dies claus per al seu futur.

Han començat amb tota normalitat les Proves d’Accés a la Universitat – PAU 2016- per 2.942 estudiants de batxillerat i cicles formatius de les comarques de Tarragona, que volen accedir als estudis universitaris.

Les proves, els dies 14, 15 i 16 de juny, es fan en vuit tribunals a Tarragona (campus Catalunya i campus Sescelades), quatre a Reus (Facultat d’Economia i Empresa, IES Baix Camp i IES Gabriel Ferrater), i quatre a Tortosa (campus Terres de l’Ebre, IES Joaquim Bau i IES de l’Ebre). El procediment i els horaris són similars a les proves de juny passat.

El nombre de joves matriculats a les PAU de juny, 2.942, ha augmentat lleugerament respecte de l’any anterior, que va ser de 2.851. Del total, 137 només fan proves específiques. Es presenten a aquestes proves els estudiants que han aprovat el Batxillerat, aquells que havent fet les PAU en anteriors ocasions no les han superades i aquells que havent-les aprovat aspiren a millorar la seva nota d’accés.

Procés

Dimarts, 14 de juny els alumnes s’han presentat a les 8,30 h. al tribunal assignat i a les 9 h. s’han iniciat les proves que es fan matí i tarda, fins les 17 h. Dimecres i dijous les proves comencen a les 8.30 h. i acaben a les 16.30 h. Cada estudiant té uns horaris i llocs d’examen específics, en funció de les matèries de modalitat que ha escollit. Per tant, tot i que hi ha programats 12 horaris de proves, cada estudiant en farà un màxim de 8.

Cada examen té una durada d’una hora i mitja. Els estudiants que s’examinen de matèries coincidents en una mateixa franja horària, realitzen aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, en el mateix tribunal i dia d’examen previst.

Estudiants de secundària esperen entrar a l'aula, a la URV a Tortosa.
Estudiants de secundària esperen entrar a l’aula, a la URV a Tortosa.

L’estudiant defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases. Una general obligatòria, la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida. L’altra fase específica, de caràcter voluntari,  té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Filosofia i una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant. Per superar aquesta prova d’accés a la universitat, s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació d’aquesta fase general de les PAU, sempre que aquesta última sigui superior a 4.

Accés als graus d’Educació

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir als graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil cal superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per al curs 2016-2017, la PAP es considerarà superada mitjançant l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les PAU, sempre i quan les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4. Aquells estudiants que vulguin accedir a la universitat i que no tinguin les PAU superades, han de fer aquestes proves de la fase general de les PAU per obtenir els resultats indicats.

Fase específica

En la fase específica cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’escollida per la fase general. Cada matèria és qualificada per separat i cal obtenir una nota igual o superior a 5 per aprovar. Les notes tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Les matèries de modalitat son: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 29 de juny per internet al portal Accesnet de la Generalitat. En el moment de la consulta dels resultats, podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.

La selectivitat del mes de setembre està convocada per als dies 6, 7 i 8 de setembre.

Més informació:

Futurs estudiants – accés

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*