03/06/2019

Els futurs estudiants universitaris poden fer la preinscripció fins a l’1 de juliol

La URV ofereix tres nous dobles graus: d’Administració i Direcció d’Empreses i Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils; d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, i d'Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris

Laboratori que s'utilitza en el grau d'Enginyeria i Bioprocessos Alimentaris.

El termini de preinscripció per a tots aquells estudiants que volen accedir a la Universitat el curs 2019-20 és obert fins a l’1 de juliol per als estudiants que accedeixen a través de les PAU, i el 6 de juny per als més grans de 45 anys. Cal fer-la per Internet al portal d’accés a la universitat, que gestiona l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, ara és el moment d’escollir quins estudis cursar i en quina universitat.

58 estudis de grau a la URV

Per al curs 2019-20, la Universitat Rovira i Virgili ofereix places de nou accés a 58 estudis de grau, dels quals 10 són dobles titulacions. De fet, les tres novetats de l’oferta formativa per al proper curs són precisament dobles graus: d’Administració i Direcció d’Empreses i Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils; d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, i d’Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris. Tenen per objectiu preparar professionals per a sectors amb un nivell elevat d’ocupabilitat.

Amb el doble grau d’ADE i Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils, els estudiants es formaran per gestionar els recursos d’una empresa, detectar les oportunitats i amenaces i avaluar els resultats alhora que aprendran a desenvolupar software en entorns web i mòbil per respondre a les necessitats socials i del mercat.

Aquesta doble titulació, que té 4,5 anys de durada, ofereix la possibilitat de cursar assignatures en anglès i es completa amb 560 hores de pràctiques obligatòries en una empresa o institució.

El doble grau d’Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris és únic a tot l’Estat i permet especialitzar-se en dos sectors industrials que concentren més del 30% del valor afegit brut de l’activitat industrial del país. Els estudiants aprendran a dissenyar i operar processos d’alta tecnologia per investigar noves matèries primeres i substituir i transformar les existents. A més a més, adquiriran els coneixements d’enginyeria de processos per fer viables els productes de la indústria biotecnològica i d’aliments.

Aquest doble grau té una durada de 5 anys i es cursa a l’ETSEQ, un centre pioner en l’aplicació de mètodes d’aprenentatge innovadors, que es basa en la professionalització a través del treball pràctic en projectes i pràctiques de laboratori i també estades obligatòries de 300 hores a la indústria.

El doble grau d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions dona sortida a la demanda de coneixements transversals en un sector que en els propers anys seguirà experimentant una tendència a l’alça, ja que cada dia hi ha més enginyers de telecomunicacions que treballen en aplicacions relacionades amb les ciències de la vida i també enginyers biomèdics que s’han d’enfrontar a problemes relacionats amb el tractament del senyal i les comunicacions.

Per això, aquesta doble titulació, que dura 5 anys, permet formar-se tant en medicina com en les tecnologies de les telecomunicacions aplicades a la salut. Es fa de la mà de professorat especialista, que participa en projectes de recerca europeus.

L’oferta d’aquests dobles graus és un pas més per respondre a les necessitats de nous perfils professionals i se suma a als graus que aquest curs 2018-19 ja s’han ofert renovats (el grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat; el grau de Gestió en Turisme i Hoteleria, i el grau d’Història de l’Art i Arqueologia), i els graus que ara es poden cursar junt amb altres titulacions (el grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris i el grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils).

L’oferta completa es pot consultar al web dels graus de la URV, que també ofereix informació sobre les sortides professionals dels estudis.

Print Friendly, PDF & Email