06/06/2019

Sílvia De la Flor és la nova directora del Departament d’Enginyeria Mecànica

Es proposa aconseguir més recursos per a la recerca i potenciar la qualitat docent

Sílvia de la Flor, directora del Departament d'Enginyeria Mecànica.

Sílvia De la Flor és la nova directora del Departament d’Enginyeria Mecànica, després que l’escollissin els membres del consell de departament el passat 31 de maig. De la Flor va rebre 25 vots, Francisco Huera, 6, i van haver-hi 6 vots en blanc. Sílvia De la Flor, que fins ara era secretària del Departament, relleva en el càrrec Joan Manel Vallès. El secretari del Departament serà Genaro González.

De la Flor és doctora enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, i professora titular d’Universitat de l’àrea d’Enginyeria Mecànica de la URV des de 1994. La seva docència en grau i màster ha estat sempre relacionada amb la mecànica dels sòlids i la mecànica estructural. Com a membre actiu de diferents projectes d’innovació educativa, el seu interès està centrat en la implementació de mètodes d’innovació docent i igualtat de gènere amb finalitats educatives en l’àmbit de l’enginyeria mecànica. Al 2015 va rebre el Premi del Consell Social de la URV i la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a la qualitat docent universitària.

D’altra banda, com a membre del Grup de Recerca Functional and Smart Materials (FuncMat-Poltepo) la seva recerca es centra en la caracterització termo-mecànica, la modelització i l’optimització de materials funcionals termostables. Fruit d’aquesta recerca ha publicat més de 60 articles indexats, ha participat en més de 100 congressos nacionals e internacionals i és investigadora principal de diferents projectes d’investigació i transferència a la indústria.

Paral·lelament, ha tingut càrrecs de gestió a la URV com a secretària de l’ETSEQ i secretària del Departament d’Enginyeria Mecània des de 2004 fins a l’actualitat. Des de 2014 és, a més, membre electe de la Junta del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya a la demarcació de Tarragona.

Els principals objectius que la direcció del Departament es planteja per als pròxims anys són augmentar i potenciar la visibilitat del departament dins i fora de la URV. Per això serà necessari enfortir les col·laboracions amb entitats professionals i empresarials i altres institucions de prestigi en l’àmbit de la recerca, transferència i docència.

En l’àmbit de la recerca es proposa treballar estretament amb els grups d’investigació del departament per millorar la dotació de recursos humans i econòmics que permetin augmentar la seva productivitat científica i transferència a les indústries.

En l’àmbit de la docència volen potenciar la qualitat docent del departament per augmentar el prestigi de les titulacions, contribuint, juntament amb l’ETSE i l’ETSEQ, a la formació de bons professionals que responguin a les necessitats de la societat. Tot això es vol fer aplicant una política de personal que permeti afrontar amb èxit els reptes de mantenir els bons indicadors de qualitat docent i investigadora, així com l’excel·lència assolida durant els últims anys.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*