27/03/2023

Un estudi de la URV avalua la percepció del paisatge i les activitats lúdiques i esportives a l’entorn del Camp de Tarragona

El grup de recerca GRATET, del Departament de Geografia, impulsa una enquesta ciutadana per valorar la visió de les persones que fan ús d’aquestes àrees, que tenen clústers petroquímics al voltant

Actualment, la població urbana viu en un entorn degradat derivat, entre altres factors, de la presència de contaminació atmosfèrica i està sotmesa a una sobrecàrrega de treball motivada per la seva activitat laboral o acadèmica. Això pot provocar impactes negatius en la salut de les persones: majors nivells d’estrès fisiològic i psicològic i més risc de patologies cròniques, incloses malalties cardiovasculars i problemes de salut mental. La xarxa de senders de les zones semi-rurals o periurbanes permeten la interacció amb l’entorn natural que, juntament amb els beneficis lligats a l’activitat física, poden millorar la qualitat de vida dels seus usuaris.

Però, com percep la ciutadania del Camp de Tarragona el paisatge i les activitats de lleure o fisicoesportives que s’hi realitzen en una zona que compta amb la presència de clústers petroquímics? Per avaluar-ho, un equip investigador del grup de recerca GRATET de la URV ha llençat una enquesta ciutadana en línia adreçada al conjunt de la ciutadania del Camp de Tarragona. El projecte pretén que les respostes serveixin com a base de presa de decisions a les administracions implicades en la gestió d’aquests espais. Per tal de fomentar la participació en l’estudi, es sortejarà una activitat lúdica familiar al Parc Natural del Delta de l’Ebre.

La vintena de preguntes que completen l’enquesta -que es pot respondre en català o espanyol- tenen per objectiu recollir la percepció ciutadana sobre el paisatge i les activitats de lleure o fisicoesportives que s’hi realitzen en aquests espais. Les persones que hi participin podran valorar el paisatge, les activitats i equipaments de recreació al aire lliure i els conflictes recreatius o d’ús públic que hagin experimentat a partir de quatre mapes interactius. Les principals conclusions de l’estudi es faran publiques un cop s’hagi analitzat la informació recollida.

Les respostes a l’enquesta són una part fonamental del projecte RESTAURA, que treballa sobre la qualitat del paisatge i la satisfacció en relació amb l’ús públic, explotant noves fonts d’informació i mètodes de treball. En el marc d’aquest projecte s’aborda l’estudi multidisciplinari dels SEC (Serveis Ecosistèmics Culturals) a zones periurbanes industrials, en concret a àrees amb presència de clúster petroquímics. En segon lloc, es tenen en compte els actius de salut o factors que donen suport a la salut i el benestar. Finalment, la diversitat social s’integra a través de la perspectiva de gènere i de l’envelliment actiu.

L’estudi està liderat pel Departament de Geografia de la URV i s’emmarca en el projecte de recerca RESTAURA “Serveis Ecosistèmics Culturals, salut i benestar en zones urbanes i periurbanes amb clústers petroquímics” (PID2020-114363GB-I00), desenvolupat pel Grup de Recerca en Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de la URV i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*