11/11/2020

Una alimentació rica en greixos i sucres d’ultraprocessats augmenta les possibilitat de tenir dolor muscular

Un equip investigador de l’Àrea d’Histologia del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV conclou que seguir aquesta alimentació incrementa la neurotransmissió musculoesquelètica, és a dir, la sensibilitat al dolor muscular

 Un equip investigador de la Universitat Rovira i Virgili ha observat que el fet de seguir una alimentació rica en greixos i sucres presents en aliments ultraprocessats (com la brioixeria) durant un període de sis setmanes provoca un increment de molècules inflamatòries en l’organisme, les quals fan augmentar l’excitabilitat dels nervis musculars, el que s’anomena neurotransmissió musculoesquelètica.

Els experiments es van fer en ratolins suïssos mascles. Un grup es va alimentar amb una dieta típica de cafeteria, alta ens sucres afegits, com brioixeria,  i un altre va fer una dieta comercial alta en greixos, tots dos durant un període de sis setmanes. Es van calcular els adipòcits intramusculars, és a dir, l’acumulació de greix, i la neurotransmissió neuromuscular, que és la resposta dels nervis musculars que s’avalua pel procediment de l’electromiografia.

La ingesta d’una dieta de cafeteria va mostrar la presència de més adipòcits al teixit muscular, però no va passar el mateix amb la dieta rica en greixos. Tots dos grups experimentals van mostrar, però, un augment de la neurotransmissió neuromuscular que va durar diverses setmanes després d’haver interromput les dietes. La conclusió de l’estudi ha estat que el subministrament d’una dieta hipercalòrica durant sis setmanes en ratolins incrementa la neurotransmissió, de manera que es facilita així el desenvolupament de dolor muscular. Passat aquest període, els animals recuperaven ràpidament el seu pes normal, però encara seguien els paràmetres de neurotransmissió alts durant diverses setmanes.

Les societats occidentals tenen un clar augment de la taxa d’obesitat i sobrepès. Del 1975 al 2016 la taxa d’obesitat mundial es va triplicar. El 2030 més del 38% de la població adulta mundial tindrà sobrepès i el 20% serà obès. L’obesitat i el sobrepès es consideren una epidèmia relacionada amb el desenvolupament de diverses patologies com la diabetis, les malalties cardiovasculars, la síndrome metabòlica i el dolor musculoesquelètic.

Els estudis indiquen que hi ha una forta relació entre obesitat i dolor. Normalment, l’associació entre el sobrepès i el dolor musculoesquelètic s’ha atribuït a un augment de l’estrès mecànic causat pel sobrepès en les articulacions de càrrega (les articulacions es fan malbé pel pes que suporten). No obstant això, l’estudi que s’acaba de publicar a la revista Nutrients “mostra una associació entre dolor i sobrepès independent de la sobrecàrrega mecànica i és probable que impliqui fenòmens sistèmics, els de tot l’organisme”, explica Manel Santafè, un dels autors del treball.

Referència bibliogràfica: Gimenez-Donoso, C.; Bosque, M.; Vila, A.; Vilalta, G.; Santafe, M.M. Effects of a Fat-Rich Diet on the Spontaneous Release of Acetylcholine in the Neuromuscular Junction of Mice. Nutrients 2020, 12, 3216. Published online 2020 Oct 21. doi: 10.3390/nu12103216

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*