09/06/2016

La URV avalua els riscos per a la salut de l’incendi de l’abocador de pneumàtics de Seseña

Investigadors de la URV es troben a Seseña (Toledo) per valorar els riscos per a la salut de la població de l’exposició als contaminants emesos per l'incendi que hi va haver al maig a un abocador de pneumàtics. Els experts en toxicitat recolliran mostres de l’aire, del sòl i del cultiu per determinar els riscos i per col·laborar amb les autoritats per recomanar-los com gestionar aquesta contaminació. Els resultats es coneixeran al juliol

<A HREF="https://www.flickr.com/photos/emilianogarciapage/26378945344/in/album-72157668034180292/" TARGET="_blank">Foto: Ignacio López//JCCM</A>

Els investigadors José Luis Domingo, Marta Schuhmacher i Martí Nadal, membres del grup de recerca TecnATox de la URV, ja estan treballant a Seseña (Toledo) per analitzar les concentracions de diversos contaminants en mostres ambientals recollides al voltant de l’abocador de pneumàtics.

Es recolliran mostres d’aire d’escoles públiques, tant de l’exterior com de l’interior dels edificis del CEIP El Quiñón, el CEIP Gabriel Uriarte i el CEIP Fernando de Rojas. A més, es prendran mostres de sòls urbans i agrícoles de diversos espais públics com parcs i punts propers a les escoles i de Morata de Tajuña, com a punt de referència. I per últim, també recolliran mostres d’aliments (enciam, blat i ordi) cultivats a la zona de potencial influència de les emissions.

Els professors de la URV centraran les seves anàlisis en com ha afectat l’exposició a la població resident en els diferents nuclis de la localitat, amb particular atenció a la població infantil.

Reunió entre els investigadors de la URV encarregats de l’estudi i membres del govern local de Seseña

També caracteritzaran, avaluaran i comunicaran els riscos per a la salut humana, tant cancerígens, com no-cancerígens, derivats d’aquesta exposició. I suggeriran protocols d’actuació a les autoritats corresponents, per minimitzar, a curt, mitjà i llarg termini, l’impacte de l’incendi sobre la salut de la població resident a les rodalies de l’abocador.

Es determinaran les concentracions ambientals dels contaminants químics potencialment emesos en la crema de pneumàtics, segons dades de bibliografia científica: hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs) –establerts com a prioritaris per l’agència de protecció mediambiental dels Estats Units (US EPA)-, entre els quals s’inclouen 7 hidrocarburs classificats com cancerígens (Grup I); congèneres de dibenzo-p-dioxines i dibenzofurans policlorats (PCDD / Fs); bifenils policlorats (PCB) i metalls pesants (arsènic, cadmi, cobalt, coure, crom, mercuri, manganès, níquel, plom, antimoni, estany, tal·li i vanadi).

Foto: Ignacio López//JCCM

L’incendi es va declarar el dia 13 de maig de 2016 en un abocador il·legal de pneumàtics localitzat en el municipi de Seseña (Toledo), situat entre les comunitats autònomes de Castella-la Manxa i Madrid. L’abocador acumulava unes 70.000 tones de pneumàtics, sent probablement el més gran de tot Europa. Durant tres setmanes, la crema de pneumàtics ha alliberat (i encara continua alliberant) a l’aire una gran quantitat de substàncies tòxiques, incloent contaminants orgànics persistents (COPs), hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs) i metalls pesants. Com a conseqüència, els habitants de Seseña i de municipis veïns, i molt especialment els residents al barri del Quiñón, han estat i segueixen exposats a alts nivells d’exposició ambiental a aquests contaminants.

Segons els investigadors, els resultats d’aquestes anàlisis es donaran a conèixer el proper mes de juliol a Seseña, en un acte obert a la ciutadania.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*