25/02/2016

3.044 persones fan possible la docència, la recerca i la transferència de coneixement a la URV

El PDI, el personal dedicat a administració i serveis i el que treballa a la Fundació URV fan possible el bon funcionament de la Universitat. L'Informe 2015 "Les persones que fan la URV" conté una radiografia d'aquests col·lectius i s'ha presentat al Consell de Govern de dijous, 25 de febrer

Classe a la Facultat d'Economia i Empresa.

Seguint amb la línia dels últims Consells de Govern, en els quals s’ha analitzat monogràficament una qüestió en profunditat (Informes de Formació, de Tercera Missió, de Recerca i Innovació, d’Eficàcia i eficiència en l’ús dels recursos), ara es presenta aquest Informe. El principal valor de la Universitat són precisament les persones, i el document, a través d’un conjunt d’ítems, n’aporta informació rellevant a desembre de 2015.

A la URV i a la Fundació URV (FURV) hi treballen 3.044 persones: 2.020 professors i investigadors (PDI, 1.154,0 equivalents a jornada completa, EJC); 687 membres del personal d’administració i serveis, PAS (665,7 EJC); i 337 persones de la FURV (158,1 EJC). Procedeixen, majoritàriament de les comarques del Tarragonès i del Baix Camp, seguides de l’Alt Camp i el Baix Ebre.

La plantilla de professorat ha disminuït en els últims cinc anys: al 2011 era de 1.100,4 EJC i al 2015 és de 1060,9 EJC, El personal investigador (PI) ha augmentat, en el mateix període, de 70 EJC a 93, 1 EJC.  Del total d’aquests dos col·lectius, que és el personal docent i investigador (PDI, 1.154  EJC), el 37% és funcionari i el 63% és laboral. Mentre el total d’estudiants de doctorat ha augmentat de 963 al 2011a 1.216 al 2015, el personal investigador predoctoral en formació (PIPF) ha disminuït de 370 a 240 en el mateix període. El nombre d’investigadors actius es manté: al 2011 eren 548 i cinc anys després, són 538.

Per edat, en la plantilla de PDI les franges majoritàries són la de 45 a 50 anys i la de 50 a 55, seguida de la de 40 a 45. Per sexe, les dones predominen en les franges d’edat més baixes, de 30 a 45 anys. Per àmbits de coneixement, els grups de PDI més grans pertanyen a Ciències Socials i Jurídiques,  a Ciències de la Salut i a Enginyeria i Arquitectura. Els campus que concentren més professorat són Sescelades i Bellissens (aquest últim inclou la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut), seguit del campus Catalunya.

El personal d’administració i serveis i la Fundació URV

La proporció de PAS-PDI és de 62 PAS/100 PDI. L’evolució de la plantilla del PAS indica que el col·lectiu ha disminuït, per la taxa de reposició: de 741 EJC al 2011 a 665,7 EJC al 2015. Del total, el 50% és funcionari, el 47% és laboral i el 3% és personal eventual. Per edat, predomina el col·lectiu de 40 a 45 anys, seguit del de 45 a 50 i del de 35 a 40 anys. I per sexe, predominen clarament les dones (451, 6 dones davant de 214,1 homes EJC). Els campus amb més PAS són el campus Sescelades i el de Catalunya.

pas16
A les oficines del campus Terres de l’Ebre.

De les 337 persones que treballen a la Fundació URV, al Centre de Formació Permanent i al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació, 35 són personal propi, 125 són contractades laborals i 177 tenen beques de recerca. La FURV ha comptat amb 783 col·laboracions, en els seus dos àmbits, unes per part de personal de la URV i les altres de personal extern.

CTTI-personal
Treballant al Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV.

Quant al posicionament de la URV sobre personal dins el Sistema Universitari Públic Català (SUPC), la URV ocupa la 4ª posició en PDI EJC (8,3% del pes total), i també la 4ª en PAS (8,8% del pes total). És la penúltima en el percentatge de PDI amb vinculació permanent (67,3%), seguida de la UPF. Pel que fa a l’edat, el personal de la URV, tant el PAS com el PDI, és més jove que la mitjana d’edat del SUPC.

L’informe “Les persones que fan la URV” conclou que, malgrat les restriccions pressupostàries i de nova contractació que encara afecten la Universitat, la URV ha conservat un volum de personal que li ha permès seguir desenvolupant, amb fortalesa, les missions de docència, recerca i de transferència de coneixement, de manera que s’ha mantingut el compromís de la URV amb la societat.

A la sessió de Consell de Govern s’ha aprovat el Pla per a la Acreditació de Docència en Anglès, DANG, que proposa actuar en dos nivells: fomentar una oferta docent coherent i estable en anglès i garantir la qualitat d’aquesta docència. Al curs que ve començaran cursos gratuïts per al professorat.

S’ha aprovat també la creació de la Comissió URV 25 anys, organitzadora de la celebració de l’aniversari, que començarà amb la Inauguració del curs acadèmic 2016-17 i clourà en la inauguració del curs següent.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*