01/09/2015

A les proves d’accés a la Universitat de setembre es presenten 589 estudiants

Els dies 2, 3 i 4 de setembre tenen lloc les proves d'accés a la Universitat, que reuneixen 589 estudiants de la demarcació de Tarragona. Els dos tribunals estan al campus Catalunya, i els exàmens es fan al matí i la tarda. El setembre de l'any passat s'hi van presentar 547 joves.

Imatge dels estudiants a les PAU del juny, al campus Catalunya.

En la primera jornada el dimecres 2 de setembre, els estudiants es presenten a les 8,30 h. al tribunal assignat i a les 9 h. comencen els exàmens, que acaben a les 17 h. A aquesta convocatòria intervenen 27 professors de secundària i universitat.

Dijous 3 i divendres 4 les proves comencen a les 8, 30 h. i acaben a les 16, 30 h. Cada estudiant té uns horaris i llocs d’examen específics en funció de les matèries de modalitat que ha escollit. Per tant, tot i que hi ha programats 13 horaris de proves, cada estudiant en fa un màxim de 8.

Procés

Cada persona defineix el seu propi perfil d’accés a través de les matèries de modalitat. Les proves tenen dues fases. Una general obligatòria, la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida. L’altra fase específica, de caràcter voluntari, té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau concret de cada universitat. Aquesta prova voluntària serveix per establir la nota de tall si l’oferta de places és inferior a la demanda en l’opció escollida.

La fase general consta de cinc exercicis: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Filosofia i una matèria de modalitat de batxillerat triada per l’estudiant.

Per superar aquesta prova d’accés a la universitat s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació d’aquesta fase general de les PAU, sempre que aquesta última sigui superior a 4.

A les proves d'accés del juny es van presentar 2944 joves a tota la demarcació.
A les proves d’accés del juny es van presentar a Tarragona 2.944 joves.
Accés als graus d’Educació

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que per accedir als graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil cal superar una prova d’aptitud personal (PAP). Per al curs 2015-2016, la PAP es considera superada mitjançant l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de català i de castellà de la fase general de les PAU, sempre i quan les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4. Aquells estudiants que vulguin accedir a la universitat i que no tinguin les PAU superades, han de fer aquestes proves de la fase general de les PAU per obtenir els resultats indicats.

Fase específica

En la fase específica, cada persona pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’escollida per la fase general. Cada matèria serà qualificada per separat i cal obtenir una nota igual o superior a 5 per aprovar. Les notes tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Les matèries de modalitat són: Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la Terra i Medi Ambient, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura catalana, Literatura castellana, Llatí, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Matemàtiques, Química i Tecnologia industrial.

Més informació:

A l’apartat de les PAU del web de la URV

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*