18/06/2015

Atorgats 40.000 euros d’ajuts per a la valorització del coneixement a cinc projectes d’investigació

Jordi Pallarès (Enginyeria Mecànica), Xavier Vilanova i Eduard Llobet (Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica), Jordi Miró (Psicologia), i Ciara O’Sullivan (Enginyeria Química) rebran els ajuts per a la valorització del coneixement de la URV, que busquen afavorir la valorització, la comercialització i la transmissió de coneixements i tecnologies. Dotats amb un pressupost total de 40.000 euros, estan impulsats per la Universitat i pel seu Consell Social

En el projecte GreenSmartNet, de servei automatitzat d’avisos de plagues en els camps de cultius, es vol introduir millores i desenvolupar noves aplicacions.

La convocatòria 2014 R2B (Research to Business) d’ajuts de valorització s’emmarca en el pla estratègic d’R+D+I de la URV i vol impulsar iniciatives que afavoreixin l’arribada a mercat de coneixements i tecnologies desenvolupades en el si de la Universitat. De les 15 propostes presentades, se n’han seleccionat 5. Són:

Una proposta del Departament d’Enginyeria Mecànica (liderada per l’investigador Jordi Pallarès, del grup ECoMMFiT), per desenvolupar nous dispositius que permetin mesurar la reologia (que estudia la deformació i el fluir de la matèria) de fluids complexos, mitjançant la construcció de reòmetres descrits en una patent de la URV.

Una proposta del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (on l’investigador principal és Xavier Vilanova, del grup MINOS), en el marc del projecte GreenSmartNet, un servei automatitzat d’avisos de plagues en els camps de cultiu, per a la introducció de millores en el sistema i per al desenvolupament d’aplicacions per a altres cultius, orientades a la comercialització del servei.

Una del Departament de Psicologia (al capdavant de la qual hi ha Jordi Miró, que desenvolupa la seva recerca al grup ALGOS) per a la valorització de la plataforma WellTech –un sistema de gestió de tractaments i plans de vida saludables mitjançant dispositius mòbils– amb la programació d’una app per a Android i la creació de nous continguts.

Una proposta del Departament d’Enginyeria Química (de la investigadora Ciara O’Sullivan, del grup NANOBIO1), per a la valorització de la tecnologia d’aïllament de l’ADN fetal de plasma matern per la detecció de trastorns de l’embaràs, que pretén validar el prototip amb mostres reals, crear un pla d’explotació del producte, protegir la propietat intel·lectual mitjançant una patent i valorar les opcions de crear una empresa derivada.

I una proposta del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (en aquest cas liderada per Eduard Llobet, que investiga al grup MINOS) per a l’obtenció d’un equip portàtil per a la detecció de traces de benzè en aire basat en nanotubs de carboni, la validació del prototip i el desenvolupament d’estratègies de comercialització.

Les propostes finançades a través d’aquests ajuts s’executaran durant el 2015. La convocatòria té un finançament de 40.000 euros, dels quals 30.000 els aporta la Universitat i 10.000, el Consell Social de la URV. El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTI) de la Fundació URV dóna suport tècnic i de gestió de la convocatòria. Les actuacions proposades poden ser provinents d’empreses derivades de la URV que es trobin en fase d’incubació; projectes de grups de recerca en col·laboració amb empreses de base tecnològica (EBT) sorgides a la URV; actuacions que requereixen un cert grau de cofinançament; i actuacions derivades de la comercialització de la propietat industrial i intel·lectual.

 Més informació:

Convocatòria dels ajuts per a la valorització del coneixement (R2B) 2014 : http://www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/r2b/2014/index.html

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*