Diari digital de la URV -

Set investigadors de la URV es troben a la llista dels 500 més citats (índex h), a partir de dades del Google Scholar Citations i, d’aquests, el catedràtic destaca entre els 100 primers

Actualment es treballa intensament en la recerca de nous materials en un intent d’explotar fonts d’energia renovables, virtualment inexhauribles. El treball que ara es publica treu a la llum nous nanomaterials tridimensionals amb propietats fotoelectroquímiques per a la generació d’energia. L’estudi és fruit d’una col·laboració del grup MINOS (Microsistemes i Nanotecnologies per a l’Anàlisi Química) de la URV i la Universitat Tecnològica de Brno (República Txeca) i s’ha publicat a la revista Nano Energy

El grup de recerca MINOS (Microsistemes i Nanotecnologies per l’Anàlisi Química) de la URV, un dels grups que integren el Centre de Recerca EMaS, ha publicat nous resultats sobre la síntesi de nanomaterials inorgànics amb excel·lents propietats per detectar de gasos. Es tracta, d’una banda, de la creació d’una nova nanoestructura en tres dimensions que afavoreix l’obtenció de sensibilitats molt elevades. I de l’altra, han aconseguit la síntesi de nanofils d’òxid de tungstè amb els quals han permès desenvolupar sensors ultrasensibles i molt selectius a l’hidrogen pràcticament a temperatura ambient

La Universitat ha subscrit tres nous convenis marc de col·laboració amb universitats egípcies. El dimecres, 29 de juliol representants de Arab Academy of Science, Technology and Maritime Transport; de South Valley University i de Fayoum University, han signat els acords al Rectorat. Ha estat dins la visita d’aquests responsables acadèmics egipcis, que participen a Tarragona en el projecte europeu docent Tempus XNEM

La col·laboració entre els grups del professor Pau Ballester, de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), i del professor Eduard Llobet, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), ha permès el desenvolupament d’un dispositiu capaç de detectar benzè en aire en quantitats inferiors als límits legals permesos. S’ha presentat una sol·licitud de patent amb els resultats obtinguts

Jordi Pallarès (Enginyeria Mecànica), Xavier Vilanova i Eduard Llobet (Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica), Jordi Miró (Psicologia), i Ciara O’Sullivan (Enginyeria Química) rebran els ajuts per a la valorització del coneixement de la URV, que busquen afavorir la valorització, la comercialització i la transmissió de coneixements i tecnologies. Dotats amb un pressupost total de 40.000 euros, estan impulsats per la Universitat i pel seu Consell Social