Diari digital de la URV -

Set investigadors de la URV es troben a la llista dels 500 més citats (índex h), a partir de dades del Google Scholar Citations i, d’aquests, el catedràtic destaca entre els 100 primers

El grup de recerca Interfibio de la URV, liderat per la investigadora Ciara O’Sullivan, ha desenvolupat uns sensors ultrasensibles que poden detectar molts patògens microbiològics en pocs minuts, sense necessitat de laboratoris ni de personal especialitzat. Serviran per localitzar contaminants a l’aire o a la sang i formen part del projecte de recerca europeu Multisense Chip, que ha desenvolupat un dispositiu per detectar de forma ràpida una possible contaminació biològica

Jordi Pallarès (Enginyeria Mecànica), Xavier Vilanova i Eduard Llobet (Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica), Jordi Miró (Psicologia), i Ciara O’Sullivan (Enginyeria Química) rebran els ajuts per a la valorització del coneixement de la URV, que busquen afavorir la valorització, la comercialització i la transmissió de coneixements i tecnologies. Dotats amb un pressupost total de 40.000 euros, estan impulsats per la Universitat i pel seu Consell Social