08/11/2016

Cinc estudis de grau i un màster han aconseguit un segell internacional de qualitat

Tres ensenyaments de grau de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i dos ensenyaments de grau i un de màster de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química han obtingut segells internacionals de qualitat, d'EURO-INF i d'EUR-ACE. S'han valorat competències pròpies de l'àmbit de l'enginyeria

De l’ETSE, el grau d’Enginyeria Elèctrica i el grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica han obtingut el segell de qualitat internacional EUR-ACE®; i el grau d’Enginyeria Informàtica ha obtingut el segell de qualitat internacional EURO-INF.

De l’ETSEQ el grau d’Enginyeria Química, el grau d’Enginyeria Mecànica i el màster en Enginyeria Química han aconseguit el segell EUR-ACE®.

Totes aquestes titulacions han passat el procés d’acreditació en el curs 2015-16 i han superat amb nota l’avaluació a la qual han estat sotmeses, per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, i la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA. D’aquesta manera, han pogut obtenir les dues acreditacions internacionals de qualitat, que tenen en compte competències pròpies de l’àmbit de l’enginyeria.

Per aconseguir el segell EURO-INF, autoritzat per EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education), s’avalua l’ensenyament segons una sèrie d’estàndards definits, d’acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats a l’EEES.

El segell EUR-ACE, autoritzat per ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), respecta, en el seus criteris, les tradicions i els diferents mètodes de l’educació en enginyeria a Europa, que poden adaptar-se a la innovació en les metodologies i les pràctiques de l’ensenyament, i estimular l’intercanvi de bones pràctiques.

Ambdós segells faciliten tant la mobilitat acadèmica com la professional, ja que permeten identificar programes formatius d’alta qualitat a Europa i més enllà, incorporant la perspectiva dels principals agents implicats (estudiants, universitats, empresaris, organitzacions professionals o agències d’acreditació).

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*