Diari digital de la URV -

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català , AQU Catalunya, ha acreditat totes les titulacions avaluades a la URV: 30 graus i 14 màsters entre els anys 2014 i 2016. Dos graus i tres màsters, de les facultats de Química i de Lletres, s’han acreditat amb excel·lència

Com influeix l’estat anímic i psíquic dels tastadors d’oli en el seu judici? Això és el que volen esbrinar els investigadors del grup de recerca Metodolo del Departament de Psicologia de la URV, mitjançant un projecte d’anàlisi de les variables psicològiques implicades en el tast d’oli d’oliva. L’objectiu és assolir un procés de tast d’olis de més qualitat, identificant punts de millora i desenvolupant-los a la pràctica. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat ha signat un acord amb la Fundació URV per tal de desenvolupar aquest projecte