25/03/2022

Denominacions d’origen amb valor col·lectiu

Un estudi sobre les narratives de les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques de productes agroalimentaris identifica quatre elements per relatar-les com a béns comuns

Un estudi sobre les narratives entorn a les indicacions geogràfiques (IG) i les denominacions d’origen (DO) estableix quatre elements claus que les relaten com a béns comuns (commons): la seva constitució històrica; els esforços col·lectius per mantenir-ne el valor; la corresponsabilitat de la comunitat de productors i els actors involucrats, i els valor intangibles associats.

La recerca, realitzada per Enric Castelló, del Departament d’Estudis de Comunicació de la URV i Daniel Lövgren i Göran Svensson, del Departament d’Informàtica i Mitjans de la Universitat d’Uppsala, analitza mitjans de comunicació i documents promocionals entorn sis denominacions d’origen catalanes i sis sueques. Entre els productes s’hi van incloure de diversos tipus, des del Calçot de Valls o el Pa de Pagès Català, passant pel formatge Svecia o el corder Hånnlamb.

Una part dels relats sobre les denominacions d’origen fa èmfasi en les arrels en la història dels productes (element històric) i també apel·la als esforços comuns per assolir la qualitat de la producció (element col·lectiu). En ocasions també apareix el relat de la corresponsabilitat per mantenir les condicions de producció, així com els valors identitaris i socioculturals que porten associats els productes. Els autors mantenen que aquests elements constitueixen les denominacions d’origen com un valor que va més enllà del seu ús comercial o com a eina de màrqueting.

La comparació entre la realitat dels productes catalans i els suecs aboca un evident contrast. A Catalunya, les narratives sobre les denominacions d’origen estan més arrelades a la societat i la cultura que a Suècia, on hi ha menys tradició i coneixement sobre les indicacions geogràfiques dels productes, tot i que als dos països s’hi viu un revifar dels productes artesans.

El treball és una aportació qualitativa i des de la comunicació a l’anàlisi de les IGs i les DOs com a béns comuns (commons), una línia de recerca que observa com aquestes es constitueixen i s’usen de forma col·lectiva. Els autors mantenen que la comunicació entre els actors involucrats i la societat és crucial per la seua valorització. L’article ha estat publicat per la prestigiosa revista acadèmica Food, Culture and Society, de la Association for the Study of Food and Society (Estats Units).

Referència bibliogràfica: Castelló, E., Lövgren, D. & Svensson, G. (2022) The Narratives of Geographical Indications as Commons: A Study on Catalan and Swedish Cases. Food, Culture & Society, published, 24 March. 10.1080/15528014.2022.2054504.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*