22/01/2021

Desenvolupen una guia de recomanacions i un programa pilot per a la formació del professorat en robòtica

La realització d’aquest tipus de formació durant els estudis universitaris i la pràctica professional milloren les habilitats i els coneixements digitals dels educadors, així com la qualitat i l’impacte de les activitats a l’aula

Membres del Departament de Pedagogia i del grup de Recerca Aplicada en Educació i Tecnologia (ARGET) de la URV han dut a terme dos estudis sobre les habilitats i coneixements digitals dels educadors. Aquesta és una línia de recerca que fa anys que s’explora i en què el grup ARGET hi té una llarga i consolidada experiència. Amb tot, és precisament ara, i especialment des de l’inici de la crisi de la COVID-19, quan el tema ha pres una especial rellevància i ha despertat més interès.

Els seus estudis parteixen de les premisses que, d’una banda, els recursos que s’empren en robòtica, en ells mateixos, no són suficients per millorar l’aprenentatge de l’alumnat; i, de l’altra, que les activitats de robòtica a les escoles haurien d’estar recolzades per un marc educatiu adequat i per professorat degudament format.

Després d’una extensa revisió de programes de formació en robòtica per a professorat, recollits a la literatura científica, i de l’anàlisi d’un curs pilot de setze hores -implementat al Departament de Pedagogia en el marc de l’assignatura “Disseny de recursos educatius i entorns tecnològics”, durant el curs acadèmic 2019-20-, les investigadores han elaborat una guia de recomanacions per a la implementació de futurs cursos de formació del professorat. Les seves recomanacions seran molt útils per als centres educatius que vulguin implementar formació en aquest camp.

Alguns exemples de les recomanacions són: promoure l’intercanvi d’idees i materials entre el professorat durant i després de la formació; proporcionar al professorat els kits de robòtica que han utilitzat en la formació per a què els puguin fer servir a l’aula; o donar-los l’oportunitat de posar en pràctica els seus coneixements tècnics i pedagògics durant les sessions de formació.

Catifes-escenari per a robots infantils programables “Blue-bot” emprades en el curs pilot.

A més, els resultats de la seva investigació donen suport a la integració interdisciplinària de la robòtica en el currículum escolar i en la formació del professorat. També demostren que mitjançant l’ús de la robòtica es poden crear una gran varietat de projectes escolars interdisciplinaris per abordar matèries clau com, per exemple, els objectius de desenvolupament sostenible.

El següent pas del seu treball és dissenyar un altre programa de formació en robòtica per a alumnat i professionals de l’educació infantil i posar-lo en marxa a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV.

Aquests estudis han estat elaborats per l’equip investigador format per Mercè Gisbert, José Luis Lázaro-Cantabrana, Vanessa Esteve-González, Mireia Usart i la investigadora predoctoral Despoina Schina, la tesi doctoral de la qual està en línia amb aquests articles. La Despoina és beneficiària d’un dels contractes cofinançats entre el Banco Santander i la Comissió Europea, i una de les 45 persones seleccionades en la segona edició del programa Martí i Franquès COFUND de la URV. Les seves conclusions i recomanacions s’han publicat recentment a les revistes Sustainability i Education and Information Technologies.

Referències bibliogràfiques: Schina, D.; Esteve-González, V., Usart, M., Lázaro-Cantabrana, J.-L. & Gisbert, M. (2020). The Integration of Sustainable Development Goals in Educational Robotics: A Teacher Education Experience. Sustainability, 12, 10085. https://doi.org/10.3390/su122310085 

Schina, D., Esteve-González, V., & Usart, M. (2020). An overview of teacher training programs in educational robotics: characteristics, best practices and recommendations. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10377-z

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*