03/05/2018

Els nivells extremadament baixos de colesterol no perjudiquen la salut

El colesterol és un component necessari per al bon funcionament de l’organisme. Un equip investigador de la URV ha conclòs que reduir-lo a xifres gairebé indetectables no afecta negativament la salut

Hi ha paràmetres biològics que s’han de controlar, ja que en nivells elevats poden ser perjudicials per a la salut. És el cas de la pressió, el sucre, o el colesterol, per exemple. Respecte als dos primers, s’ha de controlar també que els seus nivells no siguin summament baixos, ja que una pressió massa baixa o uns nivells de sucre escassos poden provocar alteracions en el metabolisme. Però què passa amb el colesterol?: reduir les concentracions del colesterol que viatja per la sang a través de les lipoproteïnes de baixa intensitat (LDL), anomenat popularment “colesterol dolent”, s’associa a una incidència menor de malalties cardiovasculars, infarts, ictus, etc.

En els últims anys s’han dedicat molts esforços a crear medicaments eficaços per baixar el colesterol a nivells gairebé indetectables. Però també hi ha una tendència més conservadora, que evita prescriure aquests medicaments anomenats hipocolesterolemiants per por que els pacients arribin a xifres massa baixes, amb l’argument que aquesta substància és necessària per a la resta de teixits i òrgans, ja que ajuda a fabricar de membranes cel·lulars, hormones, sals biliars, etc.

Foto de grup de la Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi de la URV.
Foto de grup de la Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi de la URV.

Davant aquesta disjuntiva, un equip investigador liderat per Lluís Masana, de la Unitat de Recerca de Lípids i Arterioesclerosi del Departament de Medicina i Cirurgia de la URV i de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, ha fet una revisió de les dades que han aportat els estudis publicats en els darrers anys. La conclusió a què han arribat és que no existeix un límit a partir del qual el fet de reduir el colesterol deixi de ser beneficiós i esdevingui perjudicial. Segons que han constatat, l’organisme compta amb altres fonts de colesterol i totes les cèl·lules el poden sintetitzar sense necessitat d’obtenir-lo del que hi ha circulant per la sang amb les proteïnes LDL.

Per portar a terme el seu estudi, l’equip investigador va fer una anàlisi en profunditat de dades a diferents nivells: els valors molt baixos de colesterol que tothom té en néixer, els dels grups ètnics, els de persones amb variants genètiques que fan que tinguin xifres molt reduïdes, els estudis metabòlics sobre l’origen i destí del colesterol LDL, els estudis clínics amb medicaments que baixen molt aquest colesterol i el de malalties genètiques que impedeixen que el colesterol LDL arribi a la resta de l’organisme.

Els resultats d’aquesta anàlisi permeten donar suport a l’estratègia mèdica en el tractament de pacients que per les seves malalties cardiovasculars es beneficien de rebaixar de forma dràstica el colesterol: al mateix temps que les baixades molt importants s’acompanyen de beneficis clínics per als pacients, ara la prova científica posa de manifest que aquests nivells baixos no comporten cap risc per a la seva salut.

Referència bibliogràfica: L. Masana, J. Girona, D. Ibarretxe, R. Rodríguez-Calvo, R. Rosales, JC. Vallvé, C. Rodríguez-Borjabad, M. Guardiola, M. Rodríguez, S. Guaita-Esteruelas, I. Oliva, N. Martínez-Micaelo, M. Heras, R. Ferré, J. Ribalta, N. Plana. “Clinical and pathophysiological evidence supporting the safety of extremely low LDL levels—The zero-LDL hypothesis”. Journal of Clinical Lipidology (March-April 2018). DOI: 10.1016/j.jacl.2017.12.018

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*