Diari digital de la URV -

Sergio Nasarre participa el dilluns 1 de febrer a Conference on Covered Bonds, que té lloc a Brusel·les, convidat per la direcció general d’Estabilitat Financera, Serveis Financers i Mercats de Capitals de la Comissió Europea. En una ponència informa sobre la conveniència d’una harmonització de les cèdules hipotecàries a Europa

La Comissió Europea ha triat el projecte Equality com a bona pràctica de cooperació acadèmica en una publicació que recull l’impacte dels programes que la UE ha dut a terme a l’Amèrica Llatina i el Carib. L’Observatori de la Igualtat de la URV va participar en aquest projecte, liderant la implementació dels Plans d’Igualtat a les universitats participants

Les investigadores Gemma Giménez, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV, i Sofia Augusto, del Departament d’Enginyeria Química, són membres fundadores del Capítol Marie Curie España-Portugal. Aquesta xarxa territorial, creada dins de l’Associació d’Alumnes Marie Curie (MCAA), pretén posar en contacte científics d’Espanya i de Portugal que gaudeixen o han gaudit d’una beca d’aquestes característiques. La iniciativa està finançada per la Comissió Europea