Diari digital de la URV -

La Universitat continua ampliant i intensificant les relacions acadèmiques amb universitats de la Xina. S’ha signat un nou conveni marc de col·laboració, ara entre la URV i Wenzao Ursuline University, de Taiwan. El dilluns, 27 de juliol, l’han firmat la rectora Shieu-Ming Chou i el rector Josep Anton Ferré, en un acte al rectorat. Alumnes d’aquesta universitat vindran a la URV en el curs 2015-16 per seguir el curs universitari de Llengua Espanyola