Diari digital de la URV -

La CIFALC és un òrgan tècnic que aplega els diferents serveis lingüístics universitaris catalans, que operen en tasques conjuntes relacionades amb la formació i l’acreditació de català i terceres llengües. Entre altres funcions, s’encarrega d’elaborar i organitzar exàmens comuns de català i d’anglès per a les universitats catalanes. El Servei Lingüístic de la URV serà l’encarregat de coordinar durant els anys 2017 i 2018 aquest òrgan, agafant el relleu de l’Institut de Llengües de la UdL. Precisament, el Rectorat de la URV va acollir el 16 de gener la primera reunió de l’any del Ple de la CIFALC.

Durant aquest juliol, la URV ha impartit per segona edició cursos d’actualització universitària per al professorat de secundària sobre els coneixements i la recerca generats en les diferents disciplines acadèmiques, el que s’anomena programa Aprofundiments