Diari digital de la URV -

Aquesta Jornada portava per títol: Metodologies globalitzadores i treball competencial, ha aplegat 153 persones, entre professionals de les Terres de l’Ebre i estudiants de a URV, i s’ha realitzat al campus ebrenc a Tortosa el dissabte 12 de març