Diari digital de la URV -

Un article científic publicat a la revista “International Journal of Technology and Design Education” evidencia la importància de la introducció de la robòtica per millorar la visió espacial dels estudiants. Els autors del teball han introduït el disseny i programació de robots a les aules de sisè de primària i han vist que els alumnes resolen millor les qüestions relacionades amb transformacions geomètriques i relacions espacials